Tuletõrjespordi mängud Türil

12. septembril osalesid LÜGi õpilased Türil X üle-eestilistel tuletõrjespordi mängudel kolmandat korda.

LÜGi võistkonna koosseisus võistlesid Jan Jeeberg (11.H), Katarina Sits (11.H), Robin Särg (10.M), Erko Puskar (10.M), Rasmus Kuslap (10.H) ja Eliis-Maria Koit (11.H).

Võistlus koosnes kahest osast. Esimesena tuli läbida ringteatejooks, mis õnnestus meie kooli õpilastel väga hästi ja saavutati 2. aeg. Mootorpumba hargnemise võistluses ebaõnnestus meie kooli võistkonnal voolikute ühendamine, kus kaotati palju väärtuslikku aega ning tulemuseks oli 9. aeg. Kokkuvõttes andsid kahe võistluse tulemused meile 5. koha.

Individuaalvõistlusena oli kavas konksredeliga tornijooks, kus Eliise-Maria Koit ja Katarina Sits saavutasid vastavalt aegadele 4. ja 5. koha.

Kokku võttis mängudest osa 510 õpilast üle Eesti.

Vaata pildigaleriid siit

Loe võistlusest ka Lääne Elust

Võlvi laager

5. septembril sõitis meie õpilasesindus VÕLV taaskord Tuksi laagrisse uut õppeaastat planeerima.

Tärkava sügise saatel räägiti üle kooli kodukord ja arutleti selle muudatuste üle, tutvustati uutele liikmetele VÕLVi töökorraldust ja kooli traditsioone. Nagu iga õppeaasta alguses, pandi paika ürituste plaan ja jagati vastutusvaldkonnad. Imelise stardipaugu hoogsaks tegutsemiseks andis Kai Tarmula, kes viis läbi motivatsiooni ja meeskonnatöö koolituse.

Muidugi ei unustatud ka hilisõhtust uute liikmete ristimist, tiimi liitvaid seltskonnamänge ja süüa meie enda tehtud kooke.

Vaata lähemalt siit

Kooliaasta avaaktus

1. septembril toimus LÜGis kooliaasta avaaktus.

Direktor Ain Iro soovis kooliperele pingutamisväärset, ent ometi lahedat kooliaastat. Igaüks, kes õpib ja pingutab, saab igal juhul paremaks kui ta enne oli. Kui miski peaks tunduma esialgu raske ja tahaks öelda, et “ma ei saa sellest aru”, siis lisame sinna lihtsalt sõna “veel”, ja uurime, mida edasi teha. Tunnustame julgust mitte eksida ja tehtud vigadest alati midagi uut õppida.

Vaata pildigaleriid siit

Fotod: Tõnu Tiit

Kooliaasta algus 1. septembril

Kell 10.15 10. klasside õpilaste kogunemine koduklassidesse.

Kell 10.30 KOOLIAASTA AVAAKTUS kooli aulas.

Peale aktust klassijuhataja tund koduklassis.

Kell 12.00 kooli alguse tähistamine Haapsalu kultuurikeskuse ees. Esineb Ariadne.

Õpikute laenutamine õpilastele toimub septembri esimese nädala jooksul.

11. septembril kell 18.00 10. klassi õpilaste lastevanemate koosolek.

Kiituskirja saajad 2018/2019 õa

Liisalota Kroon 10.H
Karolina Lillemets 10.LR
Mattias Kerge 10.M
Marlene Schwindt 10.M
Brita Prees 10.S
Arlethe Annus 11.H
Karolin Kullison 11.H
Anna-Maria Mustkivi 11.H
Siim Luiga 11.LR
Marie Põlluaed 11.LR
Sander Saska 11.LR
Jaanis Soosaar 11.LR
Rachel Sarapuu 11.M

 

Vaata kiituskirjade üleandmise pildigaleriid siit

Fotod: Tõnu Tiit

Kiidame väga hea õppimise eest V perioodil

Merel Keldrima 10.H
Eliis-Maria Koit 10.H
Liisalota Kroon 10.H
Kevin Grahv 10.LR
Braian Hanstein 10.LR
Targo Kokvel 10.LR
Karolina Lillemets 10.LR
Markus Rand 10.LR
Karl-Alex Sokolov 10.LR
Mattias Kerge 10.M
Marlene Schwindt 10.M
Ele-Riin Niit 10.S
Brita Prees 10.S
Arlethe Annus 11.H
Karolin Kullison 11.H
Anna-Maria Mustkivi 11.H
Astrid Luide 11.LR
Siim Luiga 11.LR
Marie Põlluaed 11.LR
Sander Saska 11.LR
Rachel Sarapuu 11.M

 

Kooliaasta lõpetamine

LÜGi kooliaasta lõpetati lindude all, kus direktor andis parimatele õppijatele kiituskirjad koos kooli meenega.

Vaata galeriid siit

Fotod: Tõnu Tiit

KAMA 3 – kursus arenevatele marketingi turgudele

KAMA 3 kolmas turundusseminar, kus osalesid gümnasistid ja üliõpilased üle Eesti, toimus 23. märtsist 21. aprillini Tallinnas. Seminarid toimusid laupäeviti, neid oli kokku neli, lisaks 24 tunnine ööseminar.

LÜGist kandideerisid kursusele Eliisbeth Lääne (12.M klassist), Rasmus Valdmann (11.M) ja Kaarel Metssalu (10.H). Kõik kolm läbisid kursuse tervikmahus.

Seminaride teemadeks olid: bränding ja turundusstrateegia, graafiline disain ja tootedisain, sotsiaalmeedia ja fotograafia, avalik meedia ja videograafia.

Kursuse lõpuseminar toimus kahel päeval, kus 24 tunni jooksul tegid tiimid tervikliku turunduslahenduse ettevõttele Coca-Cola.

Loe lähemalt siit

Praktilise turunduse projekti lõpukonverents

3. juunil 2019 toimus LÜGis praktilise turunduse projekti kokkuvõttev lõpukonverents, mille korraldasid ja viisid läbi projektis osalenud 10.M õpilased. Samalaadne kokkuvõtete tegemine toimus 28. mail Põlva Gümnaasiumis.

Projekti tegevuste põhjal andsid õpilased Haapsalu Tarbijate Ühistule ja Põlva Tarbijate Ühistule tagasiside kauplustes tehtud uuringute kohta. Nii Haapsalus kui Põlvas analüüsiti Coop kauplusi ja nende konkurente.

Lisaks uuringutulemustele sai iga rühm välja tuua need tooted, mida noored kindlasti ostaksid/ei ostaks ja seda koos põhjendustega. Toodi välja iga kaupluse tugevused ja nõrkused, ettepanekud muutusteks. Partnerid omakorda andsid õpilaste tööle omapoolse hinnangu.

Loe lähemalt siit

Projekti tegevusi toetab SA INNOVE.