Kiituskirja saajad 2017/2018 õa

Arlethe Annus 10.H
Anna-Maria Mustkivi 10.H
Siim Luiga 10.LR
Marie Põlluaed 10.LR
Sander Saska 10.LR
Rasmus Romeo Truuver 10.LR
Myrell Kalda 11.LR
Laura Lazarev 11.LR
Brita Lubi 11.M
Emma Katariina Paajanen 11.M
Jarita Maaria Rintamäki 11.M

 

Kiidame väga hea õppimise eest V perioodil

Arlethe Annus 10.H
Anna-Maria Mustkivi 10.H
Astrid Luide 10.LR
Mai Britt Meriloo 10.LR
Mikk Naar 10.LR
Marie Põlluaed 10.LR
Sander Saska 10.LR
Rasmus Romeo Truuver 10.LR
Rachel Sarapuu 10.M
Myrell Kalda 11.LR
Laura Lazarev 11.LR
Sten Raak 11.LR
Estin Engbusk 11.M
Elery Kallas 11.M
Brita Lubi 11.M
Emma Katariina Paajanen 11.M
Jarita Maaria Rintamäki 11.M
Liisa Truu 11.M

 

LÜGis oli külas sõpruskool TYK Tamperest

Sõprus LÜGi ja Tampereen Yhteiskoulun Lukio vahel algas juba 2015. a sügisel, mil esmakordselt Soome õpetajad LÜGi külastasid. Järgnes juba meie õpilaste ja õpetajate külaskäik 2016. a kevadel. 15.–19. mail 2018 said soomlased oma vastukülaskäigu teha.

Tegemist pole projektiga, vaid sõprussuhetel baseeruva koostööga.

Eestisse tuli 12 õpilast ja 2 õpetajat, LÜGi õpilasi osales 3-päevases koostöös 17 ja 5 õpetajat.

Esimene päev, kolmapäev oli ajalookonverentsi päralt. Teine päev oli pühendatud bioloogiale ja toimus õuesõppena Matsalu rahvuspargis. Kolmas päev möödus loovas õhkkonnas – toimus draama töötuba.

Loe lähemalt siit

Kevadine linnuelu Matsalus

28. mail külastas 11.LR klass Matsalu Rahvusparki ja osales õppeprogrammis „Kevadine linnuelu Matsalus“.

Õppepäeva eesmärgiks oli näha, kuulda ja õppida Matsalus võimalikult palju erinevaid linnuliike.

Loe lähemalt siit

 

10.LR Roosta seikluspargis

8. juunil veetsid 10.LR klassi õpilased kauni pärastlõuna Roosta seikluspargis.

10.LR sai tasuta seikluspargi külastuse autasuks veebikonkurss „1982“ võitmise eest.

Seikluspargis kuulati esmalt instruktorite nõuandeid ja läbiti õpperada. Seejärel sai minna seiklema enda poolt valitud sobivale rajale.

Loe lähemalt siit

Vastuvõtu vestlusele registreerimine

10. klassi vastuvõtu vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel 18. ja 19. juunil 2018.

Registreerimisel pead valima ka valikkursuse 10. klassi I-II perioodiks, seega tutvu enne vestlusele registreerimist ülekooliliste valikainetega siin

18. ja 19. juunil klassiekskursioonil olevatele Haapsalu Põhikooli õpilastele toimuvad vastuvõtu vestlused 15. juunil 2018.

Vastuvõtu vestlusele saad registreerida siin

Vastuvõtuvestlusele võtab õpilane kaasa ja esitab:

vormikohase avalduse, sisseastuja isikut tõendava dokumendi, ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul, põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, 9. klassi tunnistuse.

Kevadine spordipäev

4. juunil toimus Haapsalu staadionil LÜGi kevadine spordipäev.

Võisteldi 100 m jooksus, kuulitõukes ja kaugushüppes. Lisaks individuaalaladele oli kavas klassidevaheline pendelteatejooks (7 neidu + 7 noormeest) ja jalgpall.

Vaata spordipäeva pilte siit

Fotod Anni Kallas