Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge

Sellist pealkirja kannab kirjanik Sass Henno loenguteprojekt, millest ka LÜGi õpilased, õpetajad ja ka lapsevanemad neljapäeval, 14. novembril osa said.

Õpilastele olid mõeldud loengud „Minu lugu. Ausalt“ ja „Julge rääkida“, lastevanemate koosolekul sai kuulda loengut „Sõnade jõud“.

Teemad, millest Sass Henno õpilastele rääkis olid valetamine ja manipuleerimine, tunnete väljendamine, vägivald, alkoholisõltuvus, seksuaalkuriteod, GHB (korgijook) jms.

Õpilastele mõeldud kaks tunniajast loengut kestsid pooleteist tundi ja keegi ei kibelenud siis ka veel minema. Aplaus oli tuline. Õpilasi need teemad kõnetasid, puudutasid või olid silmaringi avardavad.

Loe lähemalt siit

10.LRS õpilaste geograafianädala kohtumine

 13. novembril, oli 10. loodus-reaal- ja sotsiaalsuuna õpilastel võimalus kohtuda Haapsalu Linnavalitsuse linnageodeediga – geograafia tundi viis läbi Peep Aedviir.

Tunni eesmärk oli seotud geograafiateaduse rolli, seoste, valdkonnapõhiste arengute ja GIS tehnoloogia tutvustamisega – millised teenused ja uuringud on rajatud GIS tehnoloogiale; kuidas on need seotud igapäevaeluga (kus GISi kasutatakse, ametid, rakendusvõimalused).

 Peep Aedviir rääkis geograafia uurimismeetodite ja -valdkondade arengust läbi aja, lisaks tõi ta õpilastele näiteid uurimisvahenditest. Ta rõhutas õpilastele geograafia algteadmiste olulisust, tuues näiteid reaalsest elust.

Lisaks peatuti veel mitmetel teistel teemadel. Loe lähemalt siit

11.M õpilased kohtusid Salva Kindlustuse esindajaga

15. novembril kohtusid 11.M õpilased makromajanduse tunni raames Salva Kindlustuse esindajagaKarin Aido viis läbi kindlustusteemalise tunni.

Tunni alguses selgitas lektor õpilastele, miks on kasulik kindlustada ja mida saab kindlustada.

Pikemalt peatuti liikluskindlustusega seotud teemadel – selle kohta oli õpilastel ka kõige rohkem küsimusi.

Õpilaste arvates olid käsitletud teemad nende jaoks väga vajalikud ning tund möödus mõnusas õhkkonnas, oli väga huvitav.

Loe lähemalt siit

„Kalapäev“ LÜGis

29. oktoobril tutvustas Kalanduse teabekeskus LÜGi 11.H, 11.R ja 10.R klassi õpilastele kalurikutset ja kalateaduse tegevusvaldkondi. Külas olid kalandusspetsialist Jaak-Velori Sadul, mereinstituudi kalateadlane Lauri Saks ja Läänemaa kutseline kalur Taavi Suitsberg.

Teabetundide eesmärgiks on kalateaduse, Eesti kalanduse ning kalurikutse rõõmude ja väljakutsete vahetu tutvustamine õpilastele ja loodusainete õpetajatele elukutse esindajate pilgu läbi.

Tunni muutis eriti huvitavaks kalur Taavi Suitsbergi püütud ja kaasavõetud Väinamere kalad: haug, ahven, lest, kiisk, ümarmudil, kilu, merisilm, vimb ja särg. Erilist elevust tekitas õpilastes angerjas.

Loe lähemalt siit

Kiidame väga hea õppimise eest I perioodil

Marie Keldrima 10.H
Leelo Sula 10.H
Erko Puskar 10.M
Birgitta Vare 10.M
Aliis Vatku 10.M
Gerli Aun 10.S
Kevin Grahv 11.LR
Markus Rand 11.LR
Karl-Alex Sokolov 11.LR
Mattias Kerge 11.M
Ele-Riin Niit 11.S
Brita Prees 11.S
Anna-Maria Mustkivi 12.H
Marie Põlluaed 12.LR