close

Koolist

E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Praegune kuupäev
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05


2023-2025


2020-2021

1. septembril 2013. a alustas Haapsalus Wiedemanni tänaval taas Läänemaa Ühisgümnaasiumi nime kandev riigikool (Läänemaa Ühisgümnaasiumi nimeline kool töötas selles majas ka aastatel 1923-1938).

Endise Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi koolimaja renoveeriti 2012.-2013. a täielikult. Klassiruumid, loodusainete laborid ja arvutiklass olid saanud kaasaegse sisustuse ning õppekorraldus uue näo.

Koolis õpivad ainult 10.-12. klasside õpilased, kellele pakutakse  kvaliteetset ja valikuterohket gümnaasiumiharidust. Õpilane saab valida erinevate õppesuundade vahel. Lisaks suunakursustele võimaldatakse õpilastele ka ülekoolilisi valikaineid.

Õppeaasta on jagatud viieks perioodiks ja õppetunni pikkus on 75 minutit. Olulisel kohal on õppekäigud ning huvitavad suunapäevad väljaspool kooli. Õppimist toetab põhjalikult läbimõeldud ning heal tasemel tunniväline tegevus.

Läänemaa Ühisgümnaasium teeb koostööd teiste riigigümnaasiumitega ning lähtub oma tegemistes riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest.

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

 

Haldusjärelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee

 

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

 

 

 

 

keyboard_arrow_up