Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

esimees Aarne Keldrima lapsevanemate esindaja
aseesimees Kalle Lõuna õppenõukogu esindaja
Madis Kütt vilistlaste esindaja
Lauri Luik vilistlaste esindaja
Kaja Rootare toetava organisatsiooni esindaja Haapsalu Linnavalitsus
Siim Luiga õpilaste esindaja
Triin Kaaver koolipidaja esindaja Haridus- ja Teadusministeerium

 

Hoolekogu e-postiaadress hoolekogu(at)lyg.edu.ee

Hoolekogu koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda dokumendiregistris. Sisestage pealkirja reale otsingusõnaks “hoolekogu”.

 

Lastevanemate esindajale kooli hoolekogus annab nõu lastevanemate nõukoda, kuhu on valitud iga klassi lastevanemate hulgast üks liige.

Nõukoja koosseis:

10.H Marko Männiste
10.LR Õnne Pihlakas
10.M Kristjan Tõlk
10.S Kaja Rüütel
11.H Aarne Keldrima
11.LR Ülle Karjane
11.M Angeliina Schwindt
11.S Janek Niit
12.H Eva Makienko
12.LR Einar Luiga
12.M Alar Murik