Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

 esimees Karita Lubi lapsevanemate esindaja
 aseesimees Kalle Lõuna õppenõukogu esindaja
Madis Kütt vilistlaste esindaja
Lauri Luik vilistlaste esindaja
Liina Põld toetava organisatsiooni esindaja Haapsalu Linnavalitsus
Johanna Liiv õpilasesinduse esindaja
Ruth Opmann koolipidaja esindaja Haridus- ja Teadusministeerium

 

Lastevanemate esindajale kooli hoolekogus annab nõu lastevanemate nõukoda, kuhu on valitud iga klassi lastevanemate hulgast üks liige.

Nõukoja koosseis:

10.H Eva Makienko
10.LR Einar Luiga
10.M Alar Murik
11.H Piret Saar
11.LR Piret Soonmann
11.M Karita Lubi
11.Ü Merilin Niilop
12.M Sven Köster
12.R Anneli Rasu
12.H Heli Nöör
12.SST Marian Kukk