Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2019/2020. õppeaastal

11. november 2019

20. jaanuar 2020

17. märts 2020

12. mai 2020

9. juuni 2020

11. juuni 2020

19. juuni 2020

28. august 2020

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord