Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/2019. õppeaastal

12. november 2018

21. jaanuar 2019

18. märts 2019

14. mai 2019

11. juuni 2019

20. juuni 2019

30. august 2019

 

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord