close

Vastuvõtt 2024/2025 õa

E
T
K
N
R
L
P
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Praegune kuupäev
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Abiturientide lõpukell

01
02


2023-2025


2020-2021

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:
1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
2. vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
3. sooritatud sisseastumistest eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles;
4. läbitud sisseastumisvestlus.

Läänemaa Ühisgümnaasium arvestab 2024/2025. õppeaastal 10. klassi õpilaste vastuvõtmisel:
1. 9. klassi klassitunnistusele kantud hindeid;
2. sisseastumistesti tulemust;
3. sisseastumisvestluse tulemust.

Avalduste vastuvõtt

Sisseastumisavalduse esitamine toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS 1.-15. aprill 2024. SAISi on võimalik logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga.

Sisseastumistest 10. klassi toimub 22. aprillil 2024 kell 10.30.

Sisseastumistest toimub eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Sisseastumistestile tulles võtab sisseastuja kaasa isikut tõendava dokumendi, taskuarvuti ning kirjutusvahendi.

Kandideerimiseks vajalik minimaalne sisseastumistesti tulemus on 35% maksimaalsest võimalikust testitulemusest.

Loe sisseastumistestist lähemalt siit

Vestlused toimuvad 14.-19. juuni 2024. 

Sisseastumisvestlusele võtab sisseastuja kaasa:
1. isikut tõendava dokumendi;
2. 9. klassi klassitunnistuse või selle väljatrüki põhikooli õppeinfosüsteemist (eKool, Stuudium vms);
3. 9. klassi viimase õppeveerandi/trimestri/perioodi hinnetelehe;
4. põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe, kui see on õpilasele vestluse ajaks välja antud.

Konkursipunktid

Sisseastujale antakse maksimaalselt 100 konkursipunkti, mille osakaal ja jaotus on järgmine:

1. sisseastumistest 35% (35 konkursipunkti, mis vastab testi maksimaalsele tulemusele);

2. 9. klassi klassitunnistus 35% (35 konkursipunkti)
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“, enamuses „5“ – 35 punkti
Tunnistusel on hinded „4“ ja „5“ ning maksimaalselt üks „3“ – 28 punkti
Tunnistusel on hinded „3“, „4“ ja „5“ (rohkem kui üks „3“) – 21 punkti
Tunnistusel on mitterahuldavaid või puuduvaid hindeid – 7 punkti

3. vestlus 30% (30 konkursipunkti)
Vestluse tulemus on väga hea – 30 punkti
Vestluse tulemus on hea – 20 punkti
Vestluse tulemus on nõrk, kool soovitab kaaluda teisi edasiõppimise võimalusi – 10 punkti

Vastuvõtu otsused

Kõigi sisseastumisvestluste toimumise ja konkursipunktide arvutamise järel  moodustub tulemustest paremusjärjestus, mille alusel võtab vastuvõtukomisjon vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
* sisseastuja võetakse vastu kooli õpilaseks (staatus: vastuvõetav);
* sisseastuja on vastuvõtmise ootel ja võetakse vastu vabade kohtade olemasolul (staatus: kandideeriv);
* sisseastujat ei võeta vastu kooli õpilaseks (staatus: konkurentsist väljas, tulemus on alla 50 konkursipunkti).

Vastuvõtukomisjoni otsus avaldatakse hiljemalt 21.06.2024 ning avalikustatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Sisseastuja kinnitab oma õppima asumise kooli hiljemalt 26.06.2024 SAISis. 

Kooli vastuvõetavate õpilaste nimekirjad avaldatakse vastavalt sisseastuja nõusolekule isikuandmete töötlemiseks sisseastumise infosüsteemis SAIS ja kooli kodulehel hiljemalt 28.06.2024.

Dokumentide esitamine

Dokumentide esitamise periood on 26.06.2024-27.06.2024. Vastuvõetud õpilased esitavad kooli järgmised dokumendid:
1. alaealise õpilase lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks (lisa 3) või täisealise õpilase nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lisa 2);
2. isikut tõendava dokumendi koopia;
3. ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
4. põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
5. 9. klassi tunnistus.

Täpsemalt saab lugeda kooli kooli vastuvõtu tingimustest ja korrast

keyboard_arrow_up