Õppekorralduse ajaplaan

  • Gümnaasiumis õppides läbitakse 3 õppeaasta jooksul vähemalt 96 kursust. Ühe õppeaasta jooksul tuleb läbida vähemalt 32 kursust.
  • Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 koolipäeva.
  • Õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks.
  • Õppeained on jaotatud kursusteks, iga kursuse (v.a kehaline kasvatus) ajaline kestvus on 21 õppetundi ühes perioodis.
  • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tööna.
  • Õppetunni pikkus on 75 minutit.
  • LÜGis kasutusel oleva perioodõppe puhul muutub tunniplaan viis korda aastas, iga uue perioodi alguses. Perioodide tunniplaanid koostatakse vastavalt kursuste aastaplaanile.
  • Uurimis- ja praktiliste tööde sooritamine toimub valdavalt 11. klassis.

2018/2019. õppeaasta jaotumine perioodideks:

I periood 1. september 2018 – 21. oktoober 2018

II periood 29. oktoober 2018 – 23. detsember 2018

III periood 7. jaanuar 2019 – 24. veebruar 2019

IV periood 4. märts 2019 – 21. aprill 2019

V periood 29. aprill 2019 – 11. juuni 2019

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 22. oktoober 2018 – 28. oktoober 2018

II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019

III vaheaeg 25. veebruar 2019 – 3. märts 2019

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019 – 28. aprill 2019

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019 – 31. august 2019

 

Lõpuaktus 21. juunil 2019 kell 15.00.