Õppekorralduse ajaplaan

  • Gümnaasiumis õppides läbitakse 3 õppeaasta jooksul vähemalt 96 kursust. Ühe õppeaasta jooksul tuleb läbida vähemalt 32 kursust.
  • Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 koolipäeva.
  • Õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks.
  • Õppeained on jaotatud kursusteks, iga kursuse (v.a kehaline kasvatus) ajaline kestvus on 21 õppetundi ühes perioodis.
  • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tööna.
  • Õppetunni pikkus on 75 minutit.
  • LÜGis kasutusel oleva perioodõppe puhul muutub tunniplaan viis korda aastas, iga uue perioodi alguses. Perioodide tunniplaanid koostatakse vastavalt kursuste aastaplaanile.
  • Uurimis- ja praktiliste tööde sooritamine toimub valdavalt 11. klassis.

2017/18. õppeaasta jaotumine perioodideks:

I periood ­– 1. september 2017 – 20. oktoober 2017

II periood – 30. oktoober 2017 – 22. detsember 2017

III periood – 8. jaanuar 2018 – 23. veebruar 2018

IV periood – 5. märts 2018 – 20. aprill 2018

V periood – 2. mai 2018 – 12. juuni 2018

2017/18. õppeaasta koolivaheajad

1) sügisvaheaeg 21. oktoober 2017 – 29. oktoober 2017;

2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;

3) talvevaheaeg 24. veebruar 2018 – 4. märts 2018;

4) kevadvaheaeg 21. aprill 2018 – 1. mai 2018;

5) suvevaheaeg 13. juuni 2018 – 31. august 2018 (v.a lõpuklassid).

 

Lõpuaktus 21. juunil 2018 kell 13.00.