Õppekorralduse ajaplaan

  • Gümnaasiumis õppides läbitakse 3 õppeaasta jooksul vähemalt 96 kursust. Ühe õppeaasta jooksul tuleb läbida vähemalt 32 kursust.
  • Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 koolipäeva.
  • Õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks.
  • Õppeained on jaotatud kursusteks, iga kursuse (v.a kehaline kasvatus) ajaline kestvus on 21 õppetundi ühes perioodis.
  • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tööna.
  • Õppetunni pikkus on 75 minutit.
  • LÜGis kasutusel oleva perioodõppe puhul muutub tunniplaan viis korda aastas, iga uue perioodi alguses. Perioodide tunniplaanid koostatakse vastavalt kursuste aastaplaanile.
  • Uurimis- ja praktiliste tööde sooritamine toimub valdavalt 11. klassis.

2019/2020. õppeaasta jaotumine perioodideks:

I periood 1. september 2019 – 20. oktoober 2019

II periood 28. oktoober 2019 – 17. detsember 2019

III periood 6. jaanuar 2020 – 23. veebruar 2020

IV periood 2. märts 2020 – 19. aprill 2020

V periood 27. aprill 2020 – 12. juuni 2020

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 21. oktoober 2019 – 27. oktoober 2019

II vaheaeg 18. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020

III vaheaeg 24. veebruar 2020 – 1. märts 2020

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020 – 26. aprill 2020

V vaheaeg (v.a 12. klass) 13. juuni 2020 – 30. august 2020

 

Lõpuaktus toimub 20.06.2020.