close

Õppekorralduse ajaplaan

E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Praegune kuupäev
26
27
28

  • Gümnaasiumis õppides läbitakse 3 õppeaasta jooksul vähemalt 96 kursust. Ühe õppeaasta jooksul tuleb läbida vähemalt 32 kursust.
  • Õppeaastas on 35 õppenädalat, kokku vähemalt 175 koolipäeva.
  • Õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks.
  • Õppeained on jaotatud kursusteks, iga kursuse (v.a kehaline kasvatus) ajaline kestvus on 21 õppetundi ühes perioodis.
  • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tööna.
  • Õppetunni pikkus on 75 minutit.
  • LÜGis kasutusel oleva perioodõppe puhul muutub tunniplaan viis korda aastas, iga uue perioodi alguses. Perioodide tunniplaanid koostatakse vastavalt kursuste aastaplaanile.
  • Uurimis- ja praktiliste tööde sooritamine toimub valdavalt 11. klassis.

 

2020/2021. õppeaasta jaotumine perioodideks:

I periood 1. september 2020 – 18. oktoober 2020

II periood 26. oktoober 2020 – 15. detsember 2020

III periood 4. jaanuar 2021 – 21. veebruar 2021

IV periood 1. märts 2021 – 18. aprill 2021

V periood 26. aprill 2021 – 11. juuni 2021

Õppekorralduse ajaplaan

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 19. oktoober 2020 – 25. oktoober 2020

II vaheaeg 16. detsember 2020 – 3. jaanuar 2021

III vaheaeg 22. veebruar 2021 – 28. veebruar 2021

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021 – 25. aprill 2021

V vaheaeg (v.a 12. klass) 12. juuni 2021 – 31. august 2021

 

Lõpuaktus 22. juuni 2021

keyboard_arrow_up