Majutus- ja sõidukulud

Majutuskulude hüvitamine

Majutuskulud hüvitatakse õpilasele, kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast elukohajärgsesse või elukohale lähimasse gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on pikem kui kaks tundi päevas või kelle elukoht ei asu Haapsalus ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

Majutuskulud on ühiselamu kohatasu, eluruumi üürilepingu tasu või majutusasutuse üürilepingu tasu.

Majutuskulusid hüvitatakse kuni 50 eurot kuus.

Majutuskulude hüvitamisest loe täpsemalt siit

Läänemaa Ühisgümnaasiumil õpilaskodu ei ole. Õpilastele pakub majutust Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ. Täpsem info spordibaaside kodulehel.

Sõidukulude hüvitamine

Ühistranspordi sõidusoodustusi võimaldatakse õppetöö perioodil Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Haapsalu linn, kuid kes elavad Lääne maakonnas või on kool õpilase elukohale lähim riigigümnaasium.

Iga päev kooli ja tagasi elukohta sõitvatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.

Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavatele õpilastele hüvitatakse kooli ja tagasi elukohta sõidu kulud arvestusega üks edasi tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks sõidu kulud.

Läänemaal (väljaspool Haapsalu linna) elavatele õpilastele väljastatakse septembrikuu jooksul kooli ja tagasi elukohta sõiduks sõidukaart. Sõidukaardi väljastamiseni hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel. 

Väljaspool Läänemaad elavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel.

Sõidukulude hüvitamisest loe lähemalt siit