close

Majutus- ja sõidukulud

E
T
K
N
R
L
P
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Praegune kuupäev
21
22
23
  • Sinilindude aeg

24
  • Sinilindude aeg

25
  • Sinilindude aeg

26
27
28
  • Spordinädal

29
  • Spordinädal

30
  • Spordinädal

01
02
03
04

Majutuskulude hüvitamine

Majutuskulud hüvitatakse õpilasele, kelle elukoht ei ole Haapsalu linn, Haapsalu linn ja kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on pikem kui kaks tundi päevas või kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

Majutuskulud on ühiselamu kohatasueluruumi üürilepingu tasu või majutusasutuse üürilepingu tasu.

Majutuskulusid hüvitatakse kuni 50 eurot kuus.

Majutuskulude hüvitamisest loe täpsemalt siit

Läänemaa Ühisgümnaasiumil õpilaskodu ei ole. Õpilastele pakub majutust Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ. Täpsem info spordibaaside kodulehel.

Sõidukulude hüvitamine

Ühistranspordi sõidusoodustust võimaldatakse õppetöö ajal LÜGi õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Haapsalu linn (asula täpsusega), kuid kes elavad Lääne maakonnas või on kool õpilase elukohale lähim riigigümnaasium.

Alates 2018/2019. õa õppeaastast on Lääne maakonnas elavatel õpilastel maakonna piires ühistransport tasuta (v.a kommertsliinid). Tasuta sõiduõiguse saamiseks tuleb bussi sisenedes valideerida ühiskaart või küsida bussijuhilt ühekordne nullpilet. Ühiskaardi saab soetada 2 euroga bussist, R-Kioskist või Selveri infoletist.

Pärnumaa bussiliinidega sõites tuleb tasuta sõitmiseks osta ühiskaart ja see kindlasti isikustada (kuna nendel liinidel saavad sõita tasuta kuni 19-aastased (kaasa arvatud)). Bussikaardi peab sõitja valideerima või ostma bussijuhilt 0-hinnaga pileti esitades isikut tõendava dokumendi.

Kui Lääne maakonnas elaval õpilasel ei ole võimalik kodust kooli ja koolist koju sõita tasuta (avaliku liiniga) ja ta peab ostma pileti, siis hüvitatakse talle tekkinud sõidukulud sõidupiletite alusel (nt Ristil elavad õpilased koolist koju).

Väljaspool Lääne maakonda elavatele õpilastele kompenseeritakse sõit sõidupiletite alusel arvestusega üks edasi tagasi sõit nädalas sõidupiletite alusel.

Sõidukulude hüvitise saamiseks esitab õpilane või alaealise õpilase puhul vanem või eestkostja vormikohase avalduse.

Sõidukulude hüvitamise aruanne tuleb esitada igakuiselt (sel aastal kõigil, kes tasuta sõita ei saa).

Sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilane klassijuhatajale iga kuu 5. kuupäevaks sõidukulude hüvitamise aruande, millele lisatakse eelmise kuu piletid kleebituna aruandluslehele nii, et oleks võimalik välja lugeda pileti kehtivuse kuupäev ja summa.

Sõidukulude hüvitamise aruande kinnitab klassijuhataja, kontrollides piletite õigsus ja õpilase osavõttu õppetööst.

Hüvitist makstakse tagasiulatuvalt iga kuu 15. kuupäevaks õpilase või tema vanema arveldusarvele.

Sõidugraafikuid saab vaadata aadressil peatus.ee

keyboard_arrow_up