close

Isikuandmete töötlemine

E
T
K
N
R
L
P
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Praegune kuupäev
19
20
 • Sinilinnuaeg

21
 • Sinilinnuaeg

22
 • Sinilinnuaeg

23
 • Sinilinnuaeg

24
 • Sinilinnuaeg

25
26
27
 • Spordinädal

28
 • Spordinädal

29
 • Spordinädal

30
 • Spordinädal

01
02
03

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada ja isikuandmete töötlemine on iga selliste andmetega tehtav toiming.

Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Läänemaa Ühisgümnaasiumis.

Kooli koduleht

Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info

 • arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Isikuandmeid võivad sisaldada nii kooli saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused.

Kooli saabunud kiri registreeritakse dokumendiregistris.

Kui pöördumine sisaldab füüsilise isiku kontaktandmeid, siis sellele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata. Dokumendiregistris kuvatakse pöördumise registriandmed, sealhulgas saatja initsiaalid.

Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

Tööle kandideerimine

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info.

Õigus enda andmetega tutvuda

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui koolil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Õpilase andmete avalikustamine

Õpilase nime ja fotot võib avalikustada ajakirjanduses või veebikeskkonnas seoses kooli tegevusega (klassi nimekiri, lõpetajad, õpilased, kes õpivad hindele „hea“ ja „väga hea“, olümpiaadide ja võistluste tulemused) ainult alla 18-aastase õpilase lapsevanema/eestkostja kirjaliku nõusoleku alusel. 18-aastane ja vanem õpilane annab kirjaliku nõusoleku ise.

Nõusolekut on igal ajal võimalik tagasi võtta, teavitades sellest kooli e-posti või Stuudiumi kaudu.

 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õppetöös kasutatavad infosüsteemid

 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsespetsialist Katrin Seppel, 5624 2581, katrin.seppel@lyg.edu.ee

keyboard_arrow_up