close

E
T
K
N
R
L
P
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Praegune kuupäev
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nordplus projekt Läänemaa Ühisgümnaasiumis

1.-6. märtsil 2020 toimus Läänemaa Ühisgümnaasiumis programmi Nordplus raames korraldatud rahvusvaheline õpilasprojekt, mille käigus külastasid meie kooli õpilased Taanist Odsherredi Gümnaasiumist ning Soomest Tampere Gümnaasiumist.

Kokku osales nädala jooksul 24 õpilast projektis „Immigration and minority awareness (immigratsioon ja teadlikkus vähemustest). Programmi raames korraldatakse aasta jooksul kolm rahvusvahelist õpilaskonverentsi. Haapsalus toimus programmi esimene kohtumine, teine konverents toimub novembris Taanis ning kokkuvõttev konverents toimub Soomes 2021. aasta alguses.

Programmi eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade migratsioonist, pagulastest ning pagulaskriisist ning õppida mõistma, kuidas migratsioon ja pagulaskriis on mõjutanud Põhja-Euroopat.

Eestis tegeleti eelkõige migratsiooni tekkimise põhjustega – üritati mõista, mis põhjustel on inimesed olnud sunnitud oma kodumaalt lahkuma ning mis „tõmbab“ neid põhja-Euroopa riikidesse. Haapsalus toimunud konverentsi teemaks oli „The pushing and pulling factors of migration“ (Migratsiooni tõukavad ja tõmbavad põhjused).

Konverentsi esimesel päeval toimus eelkõige tutvumine teineteise, Läänemaa Ühisgümnaasiumi ning Haapsalu linnaga. Õpilased tutvustasid teineteisele ka varem ette valmistanud koduseid töid, millega anti ülevaade migratsioonist ja vähemusrahvustest õpilaste koduriigis. Õpetaja Karl Heina juhendamisel toimus ka esimene, sissejuhatav töötuba, kus tehti selgeks migratsiooniga seotud olulisimad alusfaktid. Õpilased said teada, mille poolest erinevad teineteisest mõisted „migrant“, „pagulane“ ja „varjupaigataotleja“. Saadi lühiülevaade ka olulisimatest sõdadest ja konfliktidest maailmas, mis on pagulaste liikumist põhjustanud ning riikidest, kuhu pagulased maailmas on peamiselt suundunud. Tööpäeva lõpetas õpetaja Knud Jesseni poolt koostatud lõbus linnamäng, mis andis projektis osalenud õpilastele ülevaate Haapsalu linna olulisimatest vaatamisväärsustest .

Projekti teisel päeval kohtusid õpilased külalisesineja Almonzer Eskandariga, kes kõneles olukorrast Süürias ning sellest, kuidas sõda on mõjutanud tavaliste süürlaste igapäevaelu.  Seejärel toimusid erinevad töötoad, mille käigus õpiti läbi grupitööde ning ühistegevuse mõistma, kuidas majanduslik ebavõrdsus on üheks olulisimaks pagulaskriisi põhjustajaks maailmas.

Kolmandal päeval töötasid õpilased gruppides ning koostasid ettekandeid erinevatest põhjustest, miks inimesed oma kodumaalt lahkuvad. Õpilased uurisid, kuidas sõda, vaesus, kliimamuutused, poliitiline/usuline tagakius ning majanduslik ebavõrdsus on põhjustanud migratsiooni maailmas. Grupitööde tulemusel valmisid põhjalikud ettekanded.

Projekti neljandal päeval toimus õpetaja Katja Mokhovikova juhtimisel loominguline töötuba. Õpilastele anti ülesanne luua nn „fotonarratiiv“, läbi piltide jutustatud lugu migratsioonist tänapäeva maailmas. Töötoa tulemusel valmisid lõbusad, aga ka mõtlemapanevad lühilood.

Viimasel, reedesel päeval, oli õpilastele korraldatud ekskursioon Tallinnasse. Tallinnas külastasid õpilased MTÜ Mondot, kus neile anti ülevaade sellest, kuidas vabatahtlikud heategevusorganisatsioonid on aidanud pagulasi Süürias, Türgis, Liibanonis, Jordaanias ja mujal. Lisaks külastasid õpilased ka Tallinna Lennusadamat ning sealset näitust „1944 – suur põgenemine“, mis kõneleb sellest, kuidas eestlased teise maailmasõja ajal paatidel üle mere oma kodumaalt põgenesid.  Mõistagi tutvuti ka Tallinna Vanalinna vaatamisväärsustega.

Ülevaadet projekti sisust ning selle tulemusest võib lugeda ka projekti kodulehelt.

Karl Hein, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, projektijuht

      

keyboard_arrow_up