close

E
T
K
N
R
L
P
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Praegune kuupäev
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus VÕLV (Võluvate Õpilaste Loominguline Valitsus) loodi 4. septembril 2013.

VÕLV on LÜGi  õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste valitud esindajad, kes huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest.  Õpilasesinduse tööd juhib juhatus, mis on viieliikmeline: monarh, asepäälik, infopäälik ja 2 nõunikku. Monarh valitakse õpilaskonna ja koolitöötajate poolt hääletuse teel. Häälte arvult teise tulemuse saanud kandidaat saab asepäälikuks. Infopäälik ja nõunikud valitakse VÕLVi üldkogu liikmete poolt.

VÕLVi meeskond koosneb juhatuse liikmetest, vabatahtlikest valdkonnajuhtidest ja klasside valitud esindajatest. Suurprojektide korral laieneb VÕLV õpilasaktiiviks. Õpilasaktiivi töös saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad. Neile määratakse ülesandeid jooksvalt. VÕLVil on oma esindajad õppenõukogus ja kooli hoolekogus, viimane valitakse VÕLVi liikmete poolt hääletuse teel. Nii juhatus kui hoolekogu liige valitakse üheks õppeaastaks.

VÕLV seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa koolipoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.

VÕLV teeb koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga ja teiste haridust edendavate organisatsioonidega.

VÕLVi põhimäärus

VÕLV PAKUB OMA LIIKMETELE:

  • aktiivset osalemist kooli näo kujundamises;
  • omaalgatuse toetamist;
  • pidevat infot koolitustest ja üritustest;
  • tasuta või odavamad koolitusvõimalust õpilasesinduse arendamiseks;
  • kogemuste saamist ja eneseteostamise võimalust juhtimises, meeskonnatöös, esindamises, ettevõtlikkuses jne.

 

Monarh Siim Luiga

Asepäälik Maria Palk

Infopäälik Mario Konks

Nõunik Rasmus Valdmann

Nõunik Kristjan-Sander Peterson

 

VÕLVi liikmed:

10.H
Kaili Karm
Marie Keldrima
Artur Snigurski
10.LR
Kristjan Allik
Anna-Kristiina Kokvel
10.M
Andro Kalamees
Elise Pihlakas
Erko Puskar
Marko Suitsberg
10.S
Martin Purre
Lydia Rüütel
11.H
Kaarel Metssalu
Laura Rouhiainen
Katarina Sits
11.LR
Kevin Grahv
Targo Kokvel
Karl-Alex Sokolov
11.M
Kristjan-Sander Peterson
Liisa Salihova
Marlene Schwindt
11.S
Mattias Metsalu
Ele-Riin Niit
Hanna Pähn
12.H
Marii Kasepalu
Sven Makienko
Robin Pae
Triina Treiman
12.LR
Mario Konks
Siim Luiga
Mikk Naar
Pia Margaret Reinberg
12.M
Maria Palk
Laura Rohilaid
Rasmus Valdmann

 

keyboard_arrow_up