VÕLV

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus VÕLV (Võluvate Õpilaste Loominguline Valitsus) loodi 4. septembril 2013.

VÕLV on LÜGi  õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste valitud esindajad, kes huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest.  Õpilasesinduse tööd juhib juhatus, mis on viieliikmeline: monarh, asepäälik, infopäälik ja 2 nõunikku. Monarh valitakse õpilaskonna ja koolitöötajate poolt hääletuse teel. Häälte arvult teise tulemuse saanud kandidaat saab asepäälikuks. Infopäälik ja nõunikud valitakse VÕLVi üldkogu liikmete poolt.

VÕLVi meeskond koosneb juhatuse liikmetest, vabatahtlikest valdkonnajuhtidest ja klasside valitud esindajatest. Suurprojektide korral laieneb VÕLV õpilasaktiiviks. Õpilasaktiivi töös saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad. Neile määratakse ülesandeid jooksvalt. VÕLVil on oma esindajad õppenõukogus ja kooli hoolekogus, viimane valitakse VÕLVi liikmete poolt hääletuse teel. Nii juhatus kui hoolekogu liige valitakse üheks õppeaastaks.

VÕLV seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa koolipoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.

VÕLV teeb koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga ja teiste haridust edendavate organisatsioonidega.

VÕLVi põhimäärus

VÕLV PAKUB OMA LIIKMETELE:

  • aktiivset osalemist kooli näo kujundamises;
  • omaalgatuse toetamist;
  • pidevat infot koolitustest ja üritustest;
  • tasuta või odavamad koolitusvõimalust õpilasesinduse arendamiseks;
  • kogemuste saamist ja eneseteostamise võimalust juhtimises, meeskonnatöös, esindamises, ettevõtlikkuses jne.

 

Monarh Gert Käsk

Asepäälik Anette Marilin Villand

Asepäälik Joosep Altmets

Nõunik Emma Katariina Paajanen

Nõunik Siim Luiga

VÕLVi liikmed:

10.H
Merel Keldrima
Liisalota Kroon
Kaarel Metssalu
Katarina Sits
10.LR
Targo Kokvel
Sille Männik
Karina Rog
10.M
Kaspar Kohtring
Kristjan-Sander Peterson
Marlene Schwindt
Jelizaveta Salihova
10.S
Ele-Riin Niit
Mattias Metsalu
Hanna Pähn
11.H
Sven Makienko
Robin Pae
Anni Kallas
11.LR
Pia Margaret Reinberg
Siim Luiga
Mario Konks
11.M
Maria Palk
Laura Rohilaid
Rasmus Valdmann
12.H
Gert Käsk
Karmo Einmann
Anette Marilin Villand
Johanna Liiv
12.LR
Joosep Altmets
Viktor Romanov
Sten Raak
12.M
Roger Ase
Viktoria Joonasing
Emma Katariina Paajanen
12.Ü
Riin Rosenberg