VÕLV

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus VÕLV (Võluvate Õpilaste Loominguline Valitsus) loodi 4. septembril 2013.

VÕLV on LÜGi  õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste valitud esindajad ja õpilased, kes huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest.  Õpilasesinduse tööd juhib juhatus, mis on viieliikmeline: monarh, asepäälik, infopäälik ja 2 nõunikku. Monarh ja asepäälik valitakse õpilaskonna ja õpetajate poolt hääletuse teel. Infopäälik ja nõunikud valitakse VÕLVi üldkogu liikmete poolt.

VÕLVi meeskond koosneb juhatuse liikmetest, vabatahtlikest valdkonnajuhtidest ja klasside valitud esindajatest. Suurprojektide korral laieneb VÕLV õpilasaktiiviks. Õpilasaktiivi töös saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad. Neile määratakse ülesandeid jooksvalt. VÕLVil on oma esindajad õppenõukogus ja kooli hoolekogus, viimane valitakse VÕLVi liikmete poolt hääletuse teel. Nii juhatus kui hoolekogu liige valitakse üheks õppeaastaks.

VÕLV seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa koolipoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.

VÕLV teeb koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga, Eesti Noorteühenduste Liiduga ja teiste haridust edendavate organisatsioonidega.

VÕLVi põhimäärus

VÕLV PAKUB OMA LIIKMETELE:

  • aktiivset osalemist kooli näo kujundamises;
  • omaalgatuse toetamist;
  • pidevat infot koolitustest ja üritustest;
  • tasuta või odavamad koolitusvõimalust õpilasesinduse arendamiseks;
  • kogemuste saamist ja eneseteostamise võimalust juhtimises, meeskonnatöös, esindamises, ettevõtlikkuses jne.

Monarh Hanna-Liina Salumets

Asepäälik Liivia Lints

Juhatuse liige Gert Käsk 

Juhatuse liige Marko Maisalu

Infopäälik Anette Lunev

 

VÕLVi liikmed:

10.H Virdžinja Nargla
Kariina Sarapuu
Karl-Armin Võsur
10.LR Kärt Kurisman
Siim Luiga
Mario Konks
10.M Maria Palk
Laura Rohilaid
Rasmus Valdmann
11.H Gert Käsk
Vadim Konov
Anette Marilin Villand
Johanna Liiv
11.LR Joosep Altmets
Karolin Kängsepp
Alika Tarakanova
11.M Roger Ase
Viktoria Joonasing
Emma Katariina Paajanen
11.Ü Dan Taidla
Karl-Edward Uibo
Alger Lazarev
12.H Kristiina Liiv
Marko Maisalu
Hanna-Liina Salumets
Liivia Lints
Kriss-Lyna Prees
Anette Lunev
12.M Siim Pikkaro
Lisett Loderaud
12.R Martten Tiitsma
Denis Salihov
12.SST Kris-Mariin Pals
Kaarel Koit
Ksenija Ivanova