close

E
T
K
N
R
L
P
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Praegune kuupäev
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  • Lõpuaktused kooli aulas – 12.LR ja 12.M klassid kell 12.00, 12.H ja 12.S klassid kell 14.00

23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus VÕLV (Võluvate Õpilaste Loominguline Valitsus) loodi 4. septembril 2013.

VÕLV on LÜGi  õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste valitud esindajad, kes huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest.  Õpilasesinduse tööd juhib juhatus, mis on viieliikmeline: monarh, asepäälik, infopäälik ja 2 nõunikku. Monarh valitakse õpilaskonna ja koolitöötajate poolt hääletuse teel. Häälte arvult teise tulemuse saanud kandidaat saab asepäälikuks. Infopäälik ja nõunikud valitakse VÕLVi üldkogu liikmete poolt.

VÕLVi meeskond koosneb juhatuse liikmetest, vabatahtlikest valdkonnajuhtidest ja klasside valitud esindajatest. Suurprojektide korral laieneb VÕLV õpilasaktiiviks. Õpilasaktiivi töös saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad. Neile määratakse ülesandeid jooksvalt. VÕLVil on oma esindajad õppenõukogus ja kooli hoolekogus, viimane valitakse VÕLVi liikmete poolt hääletuse teel. Nii juhatus kui hoolekogu liige valitakse üheks õppeaastaks.

VÕLV seisab hea selle eest, et kõikidel õpilastel oleks võimalus kaasa lüüa koolipoliitika kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust ning avardada silmaringi.

VÕLV teeb koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga ja teiste haridust edendavate organisatsioonidega.

VÕLVi põhimäärus

VÕLV PAKUB OMA LIIKMETELE:

  • aktiivset osalemist kooli näo kujundamises;
  • omaalgatuse toetamist;
  • pidevat infot koolitustest ja üritustest;
  • tasuta või odavamad koolitusvõimalust õpilasesinduse arendamiseks;
  • kogemuste saamist ja eneseteostamise võimalust juhtimises, meeskonnatöös, esindamises, ettevõtlikkuses jne.

 

Monarh Kristjan-Sander Peterson

Asepäälik Mattias Metsalu

Infopäälik Hanna Pähn

Nõunik Marlene Schwindt

Nõunik Kaarel Metssalu

 

VÕLVi liikmed:

10.H
Sören Pent
Elisabeth Sild
Märt Õiglas
10.LR
Matteus Kalda
Ranek Kulbok
Karmen Lindsalu
10.MA
Johanna Loorens
Karoliina Lääne
Elis Tamm
10.MS
Gregor Holmberg
Kaisa-Liisa Niinemets
Katre Sõukand
11.H
Kaili Karm
Marie Keldrima
Rasmus Kuslap
Anastasia Nevski
11.LR
Kristjan Allik
Anna-Kristiina Kokvel
11.M
Andro Kalamees
Erko Puskar
Marko Suitsberg
12.H
Kaarel Metssalu
Merel Keldrima
Katarina Sits
12.LR
Kevin Grahv
Targo Kokvel
Karl-Alex Sokolov
12.M
Kristjan-Sander Peterson
Liisa Salihova
Marlene Schwindt
12.S
Mattias Metsalu
Ele-Riin Niit
Hanna Pähn
Karmen Räli
keyboard_arrow_up