31. mail kohtusid 11.M ja 10.LR õpilased Norde Panga lektorite Katrin Järvemetsa ja Eva Pärsiga.

Tunni laiem teema oli – finantspettused ning nende ennetamine. Koolituse eesmärk on teadvustada ning ennetada finantskuritegevust hariduslikel eesmärkidel.

Lektorid andsid ülevaate finantskuritegudest – rahapesu, korruptsioon, maksudest hoidumine, terrorismi rahastamine, pettused, sanktsioonide vältimine. Peatuti rahapesu skeemidel ja toodi välja nende tunnused.

Õpilased kuulsid nõuandeid küberturvalisuse kohta ning kuidas ennetada küberkiusamist.

Loe lähemalt siit