Kooliaasta algus 1. septembril

Kell 10.15 10. klasside õpilaste kogunemine koduklassidesse.

Kell 10.30 KOOLIAASTA AVAAKTUS kooli aulas.

Peale aktust klassijuhataja tund koduklassis.

Õpikute laenutamine õpilastele toimub septembri esimese nädala jooksul.

11. septembril kell 18.00 10. klassi õpilaste lastevanemate koosolek.

10. klassi õpilaste vastuvõtt 2019/2020. õa

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2019/2020. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Avalduste vastuvõtt alates 7. märtsist – 2. aprillini sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee

Vastuvõtu testid 3. aprillil 2019 kell 13.00.

Vastuvõtu vestlused 22.-24. aprill. Vestlusele tulles on sisseastujal kaasas isikut tõendav dokument ning 9. klassi klassitunnistus.

Vastuvõetav õpilane kinnitab oma õppima tuleku hiljemalt 18. juuniks 2019 SAISis ning toob kooli kantseleisse 17.-18. juunil 2019 järgmised dokumendid: põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi klassitunnistus, isikut tõendav dokument, ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist, lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks

Loe rohkem infot vastuvõtu kohta siit

Loe suundade kohta siit

LÜGi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kiituskirja saajad 2018/2019 õa

Liisalota Kroon 10.H
Karolina Lillemets 10.LR
Mattias Kerge 10.M
Marlene Schwindt 10.M
Brita Prees 10.S
Arlethe Annus 11.H
Karolin Kullison 11.H
Anna-Maria Mustkivi 11.H
Siim Luiga 11.LR
Marie Põlluaed 11.LR
Sander Saska 11.LR
Jaanis Soosaar 11.LR
Rachel Sarapuu 11.M

 

Vaata kiituskirjade üleandmise pildigaleriid siit

Fotod: Tõnu Tiit

Kiidame väga hea õppimise eest V perioodil

Merel Keldrima 10.H
Eliis-Maria Koit 10.H
Liisalota Kroon 10.H
Kevin Grahv 10.LR
Braian Hanstein 10.LR
Targo Kokvel 10.LR
Karolina Lillemets 10.LR
Markus Rand 10.LR
Karl-Alex Sokolov 10.LR
Mattias Kerge 10.M
Marlene Schwindt 10.M
Ele-Riin Niit 10.S
Brita Prees 10.S
Arlethe Annus 11.H
Karolin Kullison 11.H
Anna-Maria Mustkivi 11.H
Astrid Luide 11.LR
Siim Luiga 11.LR
Marie Põlluaed 11.LR
Sander Saska 11.LR
Rachel Sarapuu 11.M

 

Kooliaasta lõpetamine

LÜGi kooliaasta lõpetati lindude all, kus direktor andis parimatele õppijatele kiituskirjad koos kooli meenega.

Vaata galeriid siit

Fotod: Tõnu Tiit

KAMA 3 – kursus arenevatele marketingi turgudele

KAMA 3 kolmas turundusseminar, kus osalesid gümnasistid ja üliõpilased üle Eesti, toimus 23. märtsist 21. aprillini Tallinnas. Seminarid toimusid laupäeviti, neid oli kokku neli, lisaks 24 tunnine ööseminar.

LÜGist kandideerisid kursusele Eliisbeth Lääne (12.M klassist), Rasmus Valdmann (11.M) ja Kaarel Metssalu (10.H). Kõik kolm läbisid kursuse tervikmahus.

Seminaride teemadeks olid: bränding ja turundusstrateegia, graafiline disain ja tootedisain, sotsiaalmeedia ja fotograafia, avalik meedia ja videograafia.

Kursuse lõpuseminar toimus kahel päeval, kus 24 tunni jooksul tegid tiimid tervikliku turunduslahenduse ettevõttele Coca-Cola.

Loe lähemalt siit

Praktilise turunduse projekti lõpukonverents

3. juunil 2019 toimus LÜGis praktilise turunduse projekti kokkuvõttev lõpukonverents, mille korraldasid ja viisid läbi projektis osalenud 10.M õpilased. Samalaadne kokkuvõtete tegemine toimus 28. mail Põlva Gümnaasiumis.

Projekti tegevuste põhjal andsid õpilased Haapsalu Tarbijate Ühistule ja Põlva Tarbijate Ühistule tagasiside kauplustes tehtud uuringute kohta. Nii Haapsalus kui Põlvas analüüsiti Coop kauplusi ja nende konkurente.

Lisaks uuringutulemustele sai iga rühm välja tuua need tooted, mida noored kindlasti ostaksid/ei ostaks ja seda koos põhjendustega. Toodi välja iga kaupluse tugevused ja nõrkused, ettepanekud muutusteks. Partnerid omakorda andsid õpilaste tööle omapoolse hinnangu.

Loe lähemalt siit

Projekti tegevusi toetab SA INNOVE.

VÕLVi laager

30.-31. mail sõitis meie õpilasesindus VÕLV taaskord Tuksi metsade vahele laagrisse tänavust õppeaastat kokku võtma.

Päikeselise kevadilma saatel analüüsiti kooli kodukorda, arutleti muudatuste üle ja eesmärgistati järgnevat kooliaastat ning tehti hulganisti grupitöid.

Töise meeleolu kõrval aga ei unustatud ka lõbu ja lusti – toimus traditsiooniline fotokonkurss, kirjutati üksteisele laule ning hilistel õhtutundidel maiustati isetehtud kookidega.

Nagu igakevadiseks traditsiooniks on kujunenud, anti välja ka kolleegipreemiad. Loe lähemalt siit

Peaministri vastuvõtt parimatele õpilasfirmadele

3. juunil toimus Stenbocki majas Eesti peaministri Jüri Ratase vastuvõtt, kuhu olid kutsutud ka meie kooli õpilasfirma TaimTime liikmed Marlene Schwindt, Anita Raag, Merilyn Tüür ja Liisi Sillat 10.M klassist.

Vastuvõtule olid kutsutud ka teised võistluse “Eesti parim õpilasfirma 2019” finalistid. Peaministri vastuvõtt on saanud juba omaette traditsiooniks õpilasfirmade programmis.

Jüri Ratas julgustas noori jätkama ettevõtlusega, rakendama programmi jooksul saadud teadmisi argiellu ning soovis neile tuult tiibadesse.