Maailmareligioonide tundi külastas virtuaalselt peapiiskop Urmas Viilma

15. mail külastas LÜGi maailmareligioonide suunaainet virtuaalselt Urmas Viilma, pidades 10.H õpilastele loengu Google Meet keskkonnas.

Urmas Viilma on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop alates 2014. aastast ning Tallinna Toomkooli taasavamise üks algatajaid.

Peapiiskop pidas õpilastele väga sisuka ja huvitava loengu kristlusest, kõneldes kristluse tekkimisest ja ajaloost, Jeesuse isikust ning ajaloolisusest, Piiblist, kristliku usu aluspõhimõtetest, sakramentidest  ning Eesti luterlikust kirikust.

Loe lähemalt siit

Kiidame väga hea õppimise eest IV perioodil

Samuel Hõim 10.H
Marie Keldrima 10.H
Rasmus Kuslap 10.H
Anastasia Nevski 10.H
Joosep Plamus 10.H
Epp Emili Saue 10.H
Leelo Sula 10.H
Lisanna Maasikas 10.M
Linda Naudi 10.M
Erko Puskar 10.M
Marko Suitsberg 10.M
Birgitta Vare 10.M
Aliis Vatku 10.M
Martin Vatku 10.M
Sandra Vatter 10.M
Veronika Rotberg 10.S
Geily Sillaste 10.S
Madelen Kalvik 11.H
Merel Keldrima 11.H
Sander Kollom 11.H
Liisalota Kroon 11.H
Kendra Kurisman 11.H
Alice Ütsik 11.H
Kevin Grahv 11.LR
Targo Kokvel 11.LR
Sille Männik 11.LR
Markus Rand 11.LR
Karl-Alex Sokolov 11.LR
Mattias Kerge 11.M
Anita Raag 11.M
Marlene Schwindt 11.M
Liisi Sillat 11.M
Ele-Riin Niit 11.S
Brita Prees 11.S
Karmen Räli 11.S
Anette Valk 11.S
Arlethe Annus 12.H
Karolin Kullison 12.H
Anna-Maria Mustkivi 12.H
Marie Põlluaed 12.LR
Rachel Sarapuu 12.M

 

Mattias Kerge saavutas vabariiklikul geograafiaolümpiaadil 7. koha

Reedel, 8. mail toimus virtuaalselt geograafia vabariiklik olümpiaad. Õpilastel oli tarvis läbida kaks voorutest ja virtuaalne maastikuvõistlus, mis omakorda koosnes kahest osast (kaardirakenduste põhjal maastikuvooru ülesannete lahendamisest ning seejärel töö vormistamisest  paberkandjal, millest tehti foto ning lisati tööle).

Kuna vabariiklik voor pidi toimuma Valgas, siis olid olümpiaadil ka küsimused Valga/Valka ja Valgamaa kohta, gümnaasiumiõpilastel tuli lisaks lahendada kohapõhine planeerimisülesanne. Lõpptulemused saadi kolme osa punktisumma alusel.

Gümnaasiumiõpilasi osales vabariiklikul voorul kokku 39.

11.M õpilane Mattias Kerge,kes piirkonnavooru tulemuste üldarvestuses oli kümnes, esindas vabariiklikus voorus meie kooli ning saavutas vabariigis gümnaasiumiõpilaste üldarvestuses  7. koha suurepärase punktisummaga!

Mattiase õpetaja on Imbi Raudkivi.

LÜGi võistkond saavutas Noored Euroopa Metsades Eesti finaalvõistlusel 8. koha

Rahvusvahelise viktoriini Noored Euroopa Metsades Eesti finaalvõistlus toimus 20.-30.aprillil, kuhu pääses ka LÜGi 11.M õpilaste võistkond veebiviktoriini tulemuste põhjal.

 Finaal koosnes kolmest voorustveebiviktoriinist, praktilistest ülesannetest ja videoesitlusest etteantud teemal.

Praktiliste ülesannete hulgas oli selliseid, mida sai lahendada vastavate andmerakenduste abil ja interneti otsinguga, aga suurem osa neist oli tarvis läbi teha looduses ja praktiliselt.

Videoesitluse teema oli kõigile ühine “Why forest/-ry?“, aga iga meeskond sai teemakohase sisu ise valida ja kokku panna.

Finaalis võistles 15 meeskonda. Meie õpilaste võistkond LÜG11 (koosseisus Lisett Mary Aasma, Villem Rehkalt, Mattias Kerge) saavutas finaalvõistlusel üldarvestuses tubli 8. koha.

Õpilaste juhendaja on Imbi Raudkivi.

Loe lähemalt siit

Mattias Kerge sai arvustuste kirjutamise võistlusel Ulakass eripreemia

Mattias Kerge 11. M klassist sai arvustuste kirjutamise võistlusel Ulakass Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi eripreemia.

Arvustamiseks valitav eesti või välisautori ilukirjanduslik teos peab olema ilmunud (esmakordselt eesti keeles) ajavahemikus 2010-2020.

Mattias arvustas Rein Põdra viimaseks jäänud romaani „Kättemaks. Romaan imelikust teekonnast“, mis ilmus 2019. aastal. Võib julgelt väita, et tegu on selle romaani seni kõige põhjalikuma arvustusega.

Žürii tagasiside Mattiase arvustusele: „Tugev mõtisklus autori keelekasutuse ja romaani paigutuse asjus. Tasakaalukalt kriitiline, võrdlev”.

Loe Tartu Tamme Gümnaasiumi poolt korraldatava võistluse kohta lähemalt siit

Loe arvustust siit

Õpilase juhendaja on Monika Undo.

Mattias Kerge võitis teadustööde riiklikul konkursil kolm eriauhinda

2020. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile esitati 195 tööd 218 õpilaselt.

Gümnaasiumiastmes osales 167 uurimistööd, osalenud koole oli kokku 63.

LÜGi 11.M õpilane Mattias Kerge osales tänavusel õpilaste teadustööde riiklikul konkursil uurimistööga  „Muutused Läänemaa metsasuses viimase sajandi jooksul ja nende põhjused“.

Õpilaste uurimistöid hindas lisaks riiklikule žüriile 29 koostööpartnerit, kelle poolt anti välja kokku 55 preemiat nii gümnaasiumi- kui põhikooliastme töödele.

Mattiase uurimistööd tunnustati kolme koostööpartneri poolt:

1. Ajakirja Eesti Mets auhind

2. Eesti Maaülikooli eriauhind (rahaline preemia)

3. Keskkonnaministeeriumi eriauhind

Õpilase juhendaja on Imbi Raudkivi.

Loe lähemalt siit

Loe lähemalt Lääne Elust

11.LR õpilased said Metsaviktoriinil auhinnalise koha

LÜGi 11.LR klassi kõik õpilased osalesid RMK 19. Metsaviktoriinil.

Küsimustele vastamine ja arutelu toimus jagatud Google dokumendis ja lõplik vastamine juba Meet kohtumisena virtuaalses bioloogiaklassis.

Viktoriinil osales 50 klassi erinevatest Eesti koolidest ja 11.LR õpilastel õnnestus endale saada 10. ja ühtlasi viimane auhinnaline koht.

Auhinnaks on õppereis mõnda RMK loodusmajja loodetavasti järgmise õppeaasta sügisel.

Kool on e- ja koduõppel

Alates 16. märtsist on kool e- ja koduõppel. Informatsiooni ja juhiseid õppeülesannete ning töökorraldust puudutavate küsimuste osas edastatakse õpilastele ja lapsevanematele Stuudiumi kaudu. 

Koolimaja on suletud. Ajutine viibimine kooli ruumides on lubatud ainult personalile.