Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

* põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
* vähemalt rahuldavad hinded põhikooli lõputunnistusel;
* sooritatud sisseastumistest eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles;
* läbitud sisseastumisvestlus.

Kool arvestab 2024/2025. õppeaastal 10. klassi õpilaste vastuvõtmisel:

* 9. klassi klassitunnistusele kantud hindeid;
* sisseastumistesti tulemust;
* sisseastumisvestluse tulemust.

Sisseastumisavalduse esitamine toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS 1.-15. aprill 2024. SAISi on võimalik logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga.

Sisseastumistest 10. klassi toimub 22. aprillil 2024 kell 10.30.

Sisseastumistest toimub eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Loe sisseastumistesti kohta lähemalt siit

Sisseastumistestile tulles võtab sisseastuja kaasa isikut tõendava dokumendi, taskuarvuti ning kirjutusvahendi.

Kandideerimiseks vajalik minimaalne sisseastumistesti tulemus on 35% maksimaalsest võimalikust testitulemusest.

Loe vastuvõtust lähemalt siit

Õppetöö ja koolielu tutvustus