Kooliaasta lõpetamine

LÜGi kooliaasta lõpetati lindude all, kus direktor andis parimatele õppijatele kiituskirjad koos kooli meenega.

Vaata galeriid siit

Fotod: Tõnu Tiit

KAMA 3 – kursus arenevatele marketingi turgudele

KAMA 3 kolmas turundusseminar, kus osalesid gümnasistid ja üliõpilased üle Eesti, toimus 23. märtsist 21. aprillini Tallinnas. Seminarid toimusid laupäeviti, neid oli kokku neli, lisaks 24 tunnine ööseminar.

LÜGist kandideerisid kursusele Eliisbeth Lääne (12.M klassist), Rasmus Valdmann (11.M) ja Kaarel Metssalu (10.H). Kõik kolm läbisid kursuse tervikmahus.

Seminaride teemadeks olid: bränding ja turundusstrateegia, graafiline disain ja tootedisain, sotsiaalmeedia ja fotograafia, avalik meedia ja videograafia.

Kursuse lõpuseminar toimus kahel päeval, kus 24 tunni jooksul tegid tiimid tervikliku turunduslahenduse ettevõttele Coca-Cola.

Loe lähemalt siit

Praktilise turunduse projekti lõpukonverents

3. juunil 2019 toimus LÜGis praktilise turunduse projekti kokkuvõttev lõpukonverents, mille korraldasid ja viisid läbi projektis osalenud 10.M õpilased. Samalaadne kokkuvõtete tegemine toimus 28. mail Põlva Gümnaasiumis.

Projekti tegevuste põhjal andsid õpilased Haapsalu Tarbijate Ühistule ja Põlva Tarbijate Ühistule tagasiside kauplustes tehtud uuringute kohta. Nii Haapsalus kui Põlvas analüüsiti Coop kauplusi ja nende konkurente.

Lisaks uuringutulemustele sai iga rühm välja tuua need tooted, mida noored kindlasti ostaksid/ei ostaks ja seda koos põhjendustega. Toodi välja iga kaupluse tugevused ja nõrkused, ettepanekud muutusteks. Partnerid omakorda andsid õpilaste tööle omapoolse hinnangu.

Loe lähemalt siit

Projekti tegevusi toetab SA INNOVE.

VÕLVi laager

30.-31. mail sõitis meie õpilasesindus VÕLV taaskord Tuksi metsade vahele laagrisse tänavust õppeaastat kokku võtma.

Päikeselise kevadilma saatel analüüsiti kooli kodukorda, arutleti muudatuste üle ja eesmärgistati järgnevat kooliaastat ning tehti hulganisti grupitöid.

Töise meeleolu kõrval aga ei unustatud ka lõbu ja lusti – toimus traditsiooniline fotokonkurss, kirjutati üksteisele laule ning hilistel õhtutundidel maiustati isetehtud kookidega.

Nagu igakevadiseks traditsiooniks on kujunenud, anti välja ka kolleegipreemiad. Loe lähemalt siit

Peaministri vastuvõtt parimatele õpilasfirmadele

3. juunil toimus Stenbocki majas Eesti peaministri Jüri Ratase vastuvõtt, kuhu olid kutsutud ka meie kooli õpilasfirma TaimTime liikmed Marlene Schwindt, Anita Raag, Merilyn Tüür ja Liisi Sillat 10.M klassist.

Vastuvõtule olid kutsutud ka teised võistluse “Eesti parim õpilasfirma 2019” finalistid. Peaministri vastuvõtt on saanud juba omaette traditsiooniks õpilasfirmade programmis.

Jüri Ratas julgustas noori jätkama ettevõtlusega, rakendama programmi jooksul saadud teadmisi argiellu ning soovis neile tuult tiibadesse.

Direktori vastuvõtt

Kolmapäeval, 29. mail toimus kooli aulas direktori vastuvõtt õpilaste tunnustamiseks.

Vastuvõtule olid kutsutud tublid õppijad, parimad olümpiaadidel ja konkurssidel osalejad, sportlased ja koolielu edendajad.

Turundusõpilaste videokohtumine

Praktilise turunduse kursus on jõudnud lõpusirgele – aprillis-mais toimusid Haapsalus ja Põlvas turu-uuringud Tarbijate Ühistu Coop ja konkurentide kauplustes. LÜGis osales projektis 10.M klass, Põlva Gümnaasiumis turunduse valikkursuse õpilased.

28. mail toimus videokohtumine, mille raames andsid mõlema kooli õpilased ülevaate oma turunduskeskkonna uuringute tulemustest.

Põlva õpilased teostasid uuringud neljas kaupluses, LÜGi õpilased kuues kaupluses. Kokku uuriti kuue erineva tooterühma sortimenti, hindasid, väljapanekuid, reklaami, turunduslikke müügivõtteid.

Mõlema kooli õpilased tegid ettekanded, kus toodi välja kaupluste tugevused ja nõrkused, samuti ettepanekud.

Projekt lõpeb kokkuvõtva konverentsiga.

Projekti tegevusi toetab SA INNOVE.

Kevadine spordipäev

24. mail toimus 10.-11. klasside spordipäev. Spordipäeval võisteldi mitmetel kergejõustikualadel, milleks olid kuulitõuge, kaugushüpe ja 100 m jooks. Võitjad selgitati välja mitmevõistluse punktide põhjal. Toimus ka pendelteatejooks, milles saavutas esikoha 10.M klassi võistkond.

Külaliseks tulid meile Päästeameti päästjad, kes tutvustasid noortele tuletõrjesporti. Spordipäeval said noored ka ise tuletõrjespordis oma osavuse proovile panna, osavaimad olid selles 11.LR klassi õpilased.

Vaata pildigaleriid siit

Kirjandustund Jim Ashileviga

Kirjanik Jim Ashilevi osales 10.H ja 11.H kirjandustunnis ning see oli väga meeleolukas. Vaatamata sellele, et Jim ausalt rääkis, kui kirjanduskauge ta keskkooli ajal ise oli, vaatamata sellele, et ta ei kiitnud enda teoseid taevani, oli ta noortele väga inspireeriv.

Ta pühkis vähemalt korraks kirjanduselt kui selliselt tolmukorra ära, näitamaks noortele, et kirjandus ei pruugigi olla nii halb, igav ja elukauge, vaid võib olla midagi üllatavalt puudutavat, ausat ja nauditavat.

Päris kirjanik ei ole miski raamitud pilt seinal, ikka lihast-luust inimene oma puuduste, hirmude, eksimuste ja siira rõõmuga. Lisaks kirjandusele rääkis Ashilevi ka elust laiemalt, mis noori eriti kõnetas.

Loe lähemalt siit