LÜGi õpilased osalesid Looduskultuuri seminaril

Reedel, 5. aprillil 2019 osalesid 12.M õpilased õppepäeva raames Tartu Ülikooli semiootika osakonna, Tallinna Ülikooli Keskkonnaajaloo Keskuse ja Tallinna Loomaaia koostöös korraldatavalt Looduskultuuri seminaril.

Seminari ettekanded keskendusid looduse ja inimese kooseksisteerimise väljakutsetele, esinejate hulgas olid näiteks Aveliina Helm, Anneli Palo, Tiit Maran jt.

Seminaril tegi ettekande ka LÜGi õpetaja Rea Raus. Ettekanne keskendus globaalmajanduse problemaatikale ning majanduse lokaliseerimisele kui ühele võimalikule lahendusalternatiivile.

Lisaks huvitavatele ettekannetele oli õpilastel võimalus tasuta külastada Tallinna Loomaaeda.

Foto: Timo Maran

11.M õpilased õppisid kindlustusega seotud teemasid

25. märtsil 2019 andis 11.M klassi õpilastele ülevaate kindlustuse liikidest ja kindlustusseltsi töövaldkondadest lektor Karin Aido Salva Kindlustuse AS-st.

Tunni teemadeks olid: kindlustuse vajalikkus, kohustuslik ja vabatahtlik kindlustus, liiklus-, kasko-, kodu-, õnnetusjuhtumikindlustus, sundkindlustus – ravikindlustus; kahju-, vastutus-, reisikindlustus.

Lektor kaasas õpilased arutellu ja kõige pikemalt räägiti just liikluskindlustusest – noored juhid, palju küsimusi ja eakohane huvi teema vastu.

Tunni käigus said õpilased esitada küsimusi, millele lektor vastused andis.

Loe lähemalt siit

Vabariiklik ühiskonnaõpetuse olümpiaad

23. märtsil Tartus toimunud vabariiklikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil osalesid 12LR õpilased Reno Špitsmeister (fotol alates vasakult)Kiur Kaljuvee ja Sten Raak.

Parimana saavutas Kiur Kaljuvee 14.-15. koha.

Kõik õpilased pälvisid diplomi.

Kõigi kolme õpetaja on Kalle Lõuna.

10.M õpilaste tund Maksuametis

26. märtsil käisid 10.M õpilased Maksu- ja Tolliameti Haapsalu büroos ettevõtluse aluste kursuse raames õppimas maksudega seotud teemasid. Tunni viis läbi Haapsalu büroo teenindusjuht Kristiina Ase.

Kristiina Ase alustas tundi sissejuhatava teemaga Eesti maksusüsteemist. Jutuks tuli ka riigieelarve kujunemine.

Praktilise poole pealt said õpilased teada, millised on erinevad maksumäärad ja töötasu alammäärad, mis on maksuvaba tulu, kuidas arvutada netopalka ja milliseid on tööandja kulud.

Omaette teema oli ettevõtlus – vormid, kulud ja tulud, raamatupidamisarvestus, tulude deklareerimine, Äriregister, maksukohustus.

Loe lähemalt siit

Läänemaa kooliteatrite festival

27. märtsil toimus LÜGi aulas Läänemaa kooliteatrite festival.

Žürii koosseisus Kai Tarmula, Krista Kumberg ja Jaanus Kõuts andis eripreemia LÜGi draamaringile (juhendaja Siim Birk) suurepärase meeskonna tunnetuse eest ja Mattias Metsalule silmapaistva lavaloleku eest.

Gümnaasiumiastme riigifestivalil esindab Läänemaad LÜGi muusikal “100 aastat koolielu”.

Ernst Enno etluskonkursi peapreemia võitis Kadi Kärolis Elisabeth Lõhmus

28. märtsil toimus maakondlik etluskonkurss, mis sel aastal oli ühtlasi Juhan ja Jakob Liivi üleriigilise etlusvõistluse eelvoor.

Osalejail tuli peast esitada üks luuletus Juhan või Jakob Liivi loomingust ning proosapala valida nende autorite proosaloomingust, kes on pälvinud Juhan Liivi luulepreemia.

LÜGi õpilastest saavutasid 10.-12. klasside vanuserühmas koha kolme parima hulgas Katarina Sits (10.H) ja Kadi Kärolis Elisabeth Lõhmus (12.H), kes ühtlasi võitis ka peapreemia ning esindab maakonda 20. aprillil Alatskivil toimuvas üleriigilises voorus.

Eripreemia sai Virdžinja Nargla (11.H).

Kõigi juhendaja on õpetaja Tiina Brock.

Loe lähemalt siit

Loe ka Lääne Elu artiklit

Fotol (alates paremalt) Kadi Kärolis Elisabeth Lõhmus, Virdžinja Nargla, Katarina Sits

Kevade tervitamine

20. märtsil domineeris kevade saabumise auks kooli riietumisstiilis kollane ja sinine ning oli võimalik laulda karaoket. Koolirütm oli tavapärasest värvilisem ja rohkem elevil.

Rõõmsa elevuse koolitoojad: Merel Keldrima, Sille Männik, Marlene Schwindt, Ele-Riin Niit, Kaarel Metssalu.

Vaata pilte siit

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades”

Rahvusvaheline viktoriin “Noored Euroopa metsades” on suunatud õpilastele vanuses 15-19 aastat.

Võistluse käigus omandatakse teadmisi Euroopa riikide looduse ja metsanduse kohta. Viktoriini küsimused tuginevad metsandust puudutavatele üldteadmistele ning õppematerjalidele, mis on koostatud võistlusel osalevate riikide poolt (inglise keeles).

Tänavu toimus Eesti eelvoor 20. märtsil. LÜGist osalesid eelvoorus kuus 10.LR õpilast – Sille Männik, Janela Palmiste, Karolina Lillemets, Karl-Alex Sokolov, Kevin Grahv ja Markus Rand.

 Mõlemad 3-liikmelised võistkonnad kogusid viktoriinil üle poole punktidest.

Loe lähemalt siit