18. oktoobril käis 10.LRST klass riigikaitseõpetuse kursuse raames õppekäigul Paldiskis.

Sihtkohtadeks olid Vahipataljon, Toetuse väejuhatus, Piirivalve radar ja Paldiski radioaktiivsete jäätmete hoidla.

Õppekäigu eesmärgiks oli tutvuda väeosade spetsiifikaga, ajateenijate olmega, relvastuse ja tehnikaga.

Vahipataljonis oli õpilastele giidiks LÜGi 10. monarh Sander Põldmaa.