5. märtsil külastasid 12.H ühiskonnaõpetuse tundi Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi esindajad, kes andsid õpilastele ülevaate Euroopa Liidust, Euroopa Liidu poliitikast ning rahvusvahelistest suhetest.

Vesteldi käimasolevatest sõdadest ning nende mõjust Euroopa poliitikale, populismist, inflatsioonist, migratsioonist ning keskkonnaprobleemidest ning arutati, kuidas kõik see mõjutab eesseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi.