12. märtsil oli 11.M klassi õpilaste majandustunnis külaline Salva Kindlustusest – Karin Aido.

Tunnis said õpilased ülevaate kindlustusseltside ajaloost, ülesannetest, erinevustest. Põhjalikumalt käsitleti liikluskindlustusega seotud temaatikat ja selle erisusi välismaal, Eestis. Reisimisega seotud kindlustused, sh tervisekindlustuse vajalikkus oli järgmine teema. Jutuks tuli ka koduga seotud kindlustusliigid, üürimisega seotud vajalikud kindlustused. Mõned mõisted, mis said lahti räägitud ja näiteid toodud – vastutuskindlustus, segasüü, riskikoefitsiendi arvutamine, metsloomakasko, jalgrattakasko, elamu taastamisväärtus, vara kadumine vs vargus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus jpm.

Loe lähemalt siit