TalTechi tehnikaolümpiaad koosnes kahest osast. Teoreetilise osa lahendamine nõudis põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete teadmisi ning lisaks tehnilist taiplikkust ja loogilise tuletamise oskust. Praktiliste ülesannete lahendamine nõudis loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi füüsika, matemaatika ja keemia kooliprogrammist omandatud teadmisi sidudes neid reaaleluliste ülesannetega.

3. veebruaril toimus tehnikaolümpiaadi esimene voor, millest võtsid osa ka Läänemaa Ühisgümnaasiumi kuus õpilast.

Karel Markus Rääli 12.LRS klassist saavutas teoreetilises voorus koha kolmekümne parema hulgas ning kutsuti ka praktikavooru (lõppvooru).

17. veebruaril toimus praktikavoor, kus Karel Markus Rääli saavutas 18. koha.

Loe lähemalt siit

Foto: TalTechi koduleht