19. veebruaril külastasid 11.M klassi õpilased Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumaja. Õpilastel avanes võimalus tutvuda arestikambriga ja kohtuistungi salvestusseadmetega.

Kohtunikud Piia Jaaksoo ja Ruth Sild tutvustasid õpilastele kohtupidamise põhimõtteid kriminaal- ja tsiviilasjades. Kohtunikud tõid elulisi näiteid enda praktikast ja julgustasid noori valima tulevikus juristi elukutse.