9. veebruaril toimus noorte kolmas majandustreff – unistades suurelt. Kogunesime ikka Kiltsi tee 10.

Kolmanda kohtumise fookus oli suunatud targa töö/töökoha idee väljamõtlemisele ja selle arendamisele.

Noored töötasid rühmades. Milline on töökoht, kus makstakse 4000+ eurot (bruto)? Toimus arutelu, õpetaja Tiina selgitas ja tõi näiteid. Rühmaliikmed tõid isekeskis välja mõtted, millist väärtust nad pakkuda saavad/millised on nende tugevused. Arutelu jätkus – kas: huvist lähtuv töökoht või tuua Haapsallu tulus töökoht. Tuletati meelde esimesel kohtumisel loodud teadmised ja kohaliku keskkonna tugevused/nõrkused. Seejärel asuti tööle leitud ideega. Iga rühm sai aja idee arendamiseks (dreamboard) ja seejärel ettekandmiseks. Järgmisel korral tegeletakse edasi ideearendusega – milline siis on tark töökoht kogukonnas ja milline/kes on klient?

Loe lähemalt siit