12. detsembril kogunesid valikkursuse „Finantsmajandus ja investeerimine“ õpilased 2. tunni ajal klassiruumi 313, kus algas 10.M õpilaste ettevõtluse aluste tund. Nimelt olid õpilased otsustanud teha kursusetööna ühise projekti – anda tundi ja just 10.M õpilastele.

Tunni eesmärgistamine ja planeerimine toimusid varasemates valikaine tundides, samuti toimusid kohvikutunnid. Koos arutati läbi seesuguse kursuse lõputöö plussid ja miinused. Üheks kriteeriumiks oli – tund peab olema mitmekesine ja käsitlema valikursuse jooksul õpitud/käsitletud teemasid.

Sooviti end proovile panna ja end arendada, samuti sooviti koos majandusklassi õpilastega omavahel koostööd teha. Mõte oli siis selles, et kui majandusklassi õpilased on teemasid kuulnud, õppinud, lugenud, siis saavad nad omavahel teadmisi ka jagada – õpilaselt õpilasele.

Loe lähemalt siit