Selge keele nõustaja Katre Kasemets Eesti Keele Instituudist oli veebi vahendusel külas 12.M klassi eesti keele tunnis. Tänu veebisillale oli võimalik tundi pidada Luksemburgist. Kasemets keskendus selge keele põhimõtetele.

Katre Kasemets juhtis tähelepanu tüüpvigadele, mida sõnumi edastamisel tehakse. Lisaks rääkis ta, milline on selge kirjutamise protsess. Kasemets jagas palju näpunäiteid, kuidas paremini, selgemini kirjutada.

Aitäh Katre Kasemetsale!