11. M klass oli luuletaja Ernst Enno jälgedes. Õpilased tutvusid esmalt kirjandustunnis Enno loominguga. Edasi mindi Enno radadele. Käidi Enno kodumaja ja mälestussamba juures. Enno kalmule viidi valge kanarbik (valgel oli Enno elus ja loomingus oluline koht) ja süüdati küünal.

Ilme Sepp Lääne Maakonna Keskraamatukogust rääkis lugusid Ernst Ennost, tema perekonnast, abikaasa Ella Ennost, tütar Likist ja Elin Toonast, Enno lapselapsest, kes on samuti kirjanik. Võimalus oli käes hoida Ennole kuulunud märgilise tähendusega esemeid, luuletuste originaale ja Ella Enno joonistusi.

Aitäh Ilme Sepale!