Koolide ja kooliväliste partnerite koostööseminaril osalesid 8. juunil ettekandega „Koolide koostööpraktikad“ õpetajad Imbi Raudkivi ja Monika Undo, lisaks 11.M klassi õpilased Alver Järv ja Janar Voorel.

Ettekandes keskenduti majandussuuna koostööpraktikatele, turunduse ning meedia ja mõjutamise lõimingule LÜGis.

Muutused toimuvad tööturul, töösuhetes, ametites, haridussüsteemis, õpetamises. Kõigi muutuste valguses on oluline mõista koostöö olulisust ja seda, mida erinevad osapooled vajavad ning ootavad, mis noori motiveerib. Koostöös koolisiseselt, koolide vahel ja ettevõtetega/kogukonnas on võimalik pakkuda noortele kogemusi, mis aitavad mõista, missugust kasu loob koolis õpitav õppeaine tulevikus ühel või teisel töökohal.

Loe lähemalt siit