11.M klass külastas 1. juunil Lääne Elu toimetust. Õpilasi võttis vastu peatoimetaja Kaire Reiljan.

Kaire Reiljan rääkis ajakirjanikutööst. Õpilased said heita pilgu lehe valmimisprotsessi köögipoolele.

Kaire Reiljan andis põgusa ülevaate Lääne Elu sünniloost, võimalus oli näha kõige esimest Lääne Elu.

11.M klassil oli küsimusi palju nii ajakirjanikutöö kui ka lehetegemise kohta.

Aitäh Lääne Elu toimetusele ja Kaire Reiljanile!