1. aprillil toimus TalTech´s maateaduste olümpiaad. See on gümnasistidele mõeldud loodusteaduslik võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on mõista Maad ühe tervikliku süsteemina.

Olümpiaad hõlmab valdkondi nagu geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateadused. Süvendatud tähelepanu on sh geoloogilise aja, Maa süvaprotsesside, keskkonnamuutuste ja maapõueressurssidega seotud teemad.

Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige loodusteadusliku uuringu olemuse avamisele, probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele.

Korraldajad – Tallinna Tehnikaülikooli Eksami- ja olümpiaadikool ja Geoloogia Instituut, toetaja HTM.

Olümpiaadil osalesid meie õpilased:

Margetta Pajuste (11.LRS) – 21. koht

Keijo Vasar (11.LRS) – 32. koht

Mõlemad õpilased käisid enne olümpiaadi 13. märtsil ka ettevalmistaval õppepäeval.

Õpilaste õpetaja on Imbi Raudkivi