LÜGi 10.LRS õpilane Margetta Pajuste saavutas vabariiklikul lingvistikaolümpiaadil 4. koha ja II järgu.

Margetta on nimetatud ka Eestit rahvusvahelise lingvistikaolümpiaadil esindava võistkonna koosseisu. Võistkonna koosseisu arvati lõppvooru 4 parimat. Võistkonnale toimub täiendav treeninglaager.

Margetta õpetaja on Maret Järveots.