Epp Emili Saue (12.H) tutvustas oma eelmise aasta uurimistööd reklaamide keelekasutuse kohta 11.MS ja 11.MA klassile. Üheteistkümnendikud õpivad hetkel meediakursuses, mida reklaamide puhul silmas pidada, seega olid Epp Emili näited väga teretulnud.

Kuna üheteistkümnendikel seisab peagi ees uurimistööde kaitsmine, kulusid Epp Emili mõtted ka kaitsmise kohta marjaks ära. Lisaks on Epp Emili uurimistöö näide sellest, et uurimistöödel ongi lisaväärtus ja neist on päriselt kasu.