Usundiõpetuse olümpiaadil osalemiseks oli vaja kirjutada religiooniteemaline essee. Aaria Lee essee teemaks oli “Mens sana in corpore sano ehk “terves kehas terve vaim””.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub Tartus 18.-19. märtsil. Lõppvoorus osaleb 11 õpilast.

Aaria Lee õpetaja on Karl Hein.