6.-10. detsembril külastasid 8 LÜGi õpilast ning 2 õpetajat Tamperet ning sealset sõpruskooli Tampereen Yhteiskoulun Lukio (TYK).

Tegemist oli viimase Nordplusi projekti „Immigration and minority awareness“ raames korraldatud õpilaskonverentsiga. Varem olid selle projekti raames toimunud rahvusvahelised õpilaskonverentsid Haapsalus ning Odsherredsis (Taanis).

Konverentsi esimeseks tööpäevaks oli teisipäev, 7. detsember. Sel päeval tutvusid õpilased põhjalikumalt teineteise ja kooliga. Sissejuhatavalt tutvuti ka projekti teemaga.

Teine päev algas koduste tööde tutvumisega. Kodus olid iga riigi õpilased valmistanud lühikese video, milles nad tutvustasid teineteisele immigratsiooni nn „tõmbefaktoreid“ oma kodumaal – põhjuseid, miks pagulased peaksid soovima tulla elama nende riiki. Videoid võib vaadata projekti kodulehelt. Õppepäeva teisel poolel toimusid draama-töötoad.

Konverentsi kolmandal päeval toimus kokku kolm erinevat töötuba. Esmalt tegeleti loovkirjutamisega. Seejärel korraldas organisatsiooni Plan International esindaja õpilastele antirassismi-teemalise lühikoolituse. Viimaks toimus kolmaski töötuba, milles õpilased tutvusid konkreetsete migratsiooni- ja pagulasteemaliste juhtumitega ning konkreetsete probleemide ja väljakutsetega, millega pagulased võõras riigis võivad kokku puutuda.

Konverentsi viimasel päeval toimus ühine väljasõit pealinna Helsingisse. Ka seal tegeleti pagulasteemadega – külastati Itäkeskust, mis on Helsingi suurima immigrantide osakaaluga linnaosa, ning seal asuvat pagulaste abistamise organisatsiooni Monik.

Ülevaadet projekti sisust ning selle tulemustest ja tegevustest võib lugeda ka projekti kodulehelt. Sealt võib leida ka varasemate, Eestis ning Taanis toimunud õpilaskonverentside kirjeldused.

Loe lähemalt siit