12.M klassi võistkond koosseisus (fotol alates vasakult) Lisanna Maasikas, Birgitta Vare ja Aliis Vatku pääses aprillis toimuvale eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvooru.

18. novembril oli eesti kirjanduse olümpiaadi eelvoor Moodle`is. Teemaks oli Tammsaare ja Kivirähki elu ja looming.

Kokku osales eelvoorus 85 võistkonda.

Lõppvooru aukohtunikena osalevad ka Andrus Kivirähk ja Maarja Vaino, kes Tammsaare muuseumi juhatajana esindab kirjanikku, keda enam kohale kutsuda ei saa.

Lisanna, Birgitta ja Aliisi õpetaja on Monika Undo.

Olümpiaadi korraldab Eesti Emakeeleõpetajate Selts.