Võistkonda kuulusid Karolin Aru (10.LR), Marie Pihlak ja Elis Tamm (10MA).

Viktoriiniks ettevalmistamisel tutvuti veebimaterjalidega, mis tutvustavad Eesti ja Euroopa riikide loodust ja metsandust. Käsitletavad teemad olid näiteks säästev metsade majandamine, elurikkus, metsade kaitse ja metsapoliitika.

Veebiviktoriin toimus esmaspäeval, 5. aprillil Moodle’s, vastata tuli 50 küsimusele, aega selleks oli 1,5 tundi. Eelvoorus osales 120 võistkonda üle Eesti, LYG1 võistkond sai 38 punkti 50st võimalikust. Finaalikohast jäi seekord puudu vaid 1 punkt.

Karolin, Marie ja Elis ütlesid, et neile meeldis viktoriinil osalemine. Samas polnud see ka eriti lihtne, kuid avardas kindlasti silmaringi. Tegutsemine läbi arvutiekraanide polnud samuti probleem, saadi väga hästi hakkama nii omavahelise suhtlemise kui ka küsimustele vastamisega.

Õpilaste juhendaja on Mall Vainola.

Tulemusi saab vaadata siit