LÜGi 12.H õpilane Kendra Kurisman pääses usundiõpetuse olümpiaadi lõppvooru.

Usundiõpetuse olümpiaadil osalemiseks oli vaja kirjutada religiooniteemaline essee. Kendra essee teemaks oli “Kellele kuulub elu algus ja lõpp?”.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 12.-13. märtsil veebis. Lõppvoorus osaleb 12 õpilast.