5. veebruaril toimus piirkondlik ühiskonnaõpetuse olümpiaad.

1. koht – Mattias Kerge (fotol), 12.M

2. koht – Kris Kaasen, 12.M

3. koht – Targo Kokvel, 12.LR

Kõigi kolme õpetaja on Kalle Lõuna.

Mattias Kerge on kindlustanud koha vabariiklikus finaalis.