29. septembril käisid 11.LR ja 12.LR õpilased suunapäeval, mille eesmärgiks oli lähemalt teha tutvust Lääne-Harjumaa loodusobjektidega ja külastada Harku Ilmajaama.

Esmalt külastati Harku Ilmajaama, kus õpilased said ülevaate ilmavaatluste ajaloost Eestis ja nende vajalikkusest. Seejärel suunduti vaatlusväljakule, kus kaasajal tehakse vaatlusi reaalajas.

Edasi kulges teekond Suurupi poolsaarele, mis on 43 m kõrgune Põhja-Eesti paelavamaa osa.

Türisalu maastikukaitsealal käidi Türisalu pangal, mis on Pakri tüüpi astang (paljandub kambriumi liivakivi – üks vanimaid paljanduvaid settekivimeid).

Keila-Joa astang, mis on 6 m kõrgune, on sekundaarselt subsekventne (astangu on tekitanud jõgi). Õpilased liikusid joa matkarajal kuni klindilaheni.

Treppoja joastikuga tutvumiseks suunduti matkarajale. Joastik ehk kaskaad paikneb 2-15 meetri laiusel alal ja uuritavad on kuus karbonaatsetes kivimites 1,5 m kõrgused astangud.

Paldiski poolsaarel õpiti mere murrutustegevust ja pinnamoe muutusi. Pakri poolsaare joad on konsekventsed (voolavad klindilahte astangutelt, mida ei ole moodustanud jõed).

Loe lähemalt siit