22. mail sõitsid valikkursuse “Praktiline loodus- ja keskkonnaõpe” 10. klasside õpilased õppima Lõuna-Läänemaa loodusesse.

Õppepäeva viisid läbi 10.LR klassi õpilased Aveli Meeles ja Sten Raak.

Õppepäeva käigus leiti vastused uutele teemakohastele geograafilistele/geoloogilistele mõistetele, õpiti õpetaja Mall Vainola juhendamisel määrama/tundma erilisi ja ka tavalisi taimeliike ja linde Lõuna-Läänemaal, tuletati meelde põhikoolis õpitu ja otsiti seoseid teiste õppeainetega.

Reisi vältel koguti infot ka inimmõju kohta, muuhulgas käidi tutvumas Virtsu tuulikutega.

Loe õppepäevast lähemalt siit