Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (EAÜS) poolt korraldatud ajalooalaste uurimistööde riiklik konkurss toimus tänavu 18. korda.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi kolm õpilast esitasid oma tööd võistlusele ja said kutse lõppkonverentsile. Nende töid tunnustati:

Kertu Kiivit (11.R klass, fotol)  – raamatupreemia tööga “Salajõe küla ja selle lähiümbruse loodus- ja pärandkultuuriobjekte tutvustav kaart” (juhendajad Imbi Raudkivi ja Mare Urbas).

Kelly-Karen Jõeleht (11.M klass)  – EAÜSi tänukiri tööga “Haapsalu kuurort 19. sajandil ja tänapäeval – mudaravi ja linna arengu seos” (juhendaja Imbi Raudkivi).

Martin Nerman (12.H klass) – EAÜSi tänukiri tööga “Noarootsi ruuba ehitamine” (juhendajad Kalle Lõuna ja Jorma Friberg).

Loe lähemalt siit