39. emakeeleolümpiaadi põhiteema oli “Eesti keele hääldus”. Piirkondlik ülesandevoor toimus 26. jaanuaril elektrooniliselt (Moodle’i keskkonnas). Klasside järgi jagunesid õpilased kolme vanuseastmesse: noorem ehk 7.–8. klass, keskmine ehk 9.–10. klass ja vanem ehk 11.–12. klass.

Emakeeleolümpiaadi piirkondliku vooru võitja vanemas vanuseastmes on Margetta Pajuste (12.LRS), kes sai kutse ka lõppvooru.

II koha sai Getrud Kõiveer (12.LRS). Margetta ja Getrudi juhendaja on Maret Järveots.

III koha sai Lotta Kärssin (11.H). Lotta juhendaja on Tiina Brock.

Piirkondlikult valitakse välja ka iga klassiastme kolm parimat, seega võib tunnustada ka järgmisi õpilasi:

12. klasside seas oli III kohal Riin Tammet (12.H), juhandaja Tiina Brock.

11. klasside arvestuses jäi II kohale Marlen Makarov (11.H), juhendaja on Tiina Brock. III kohale aga Hendrik Rand (11. LRS), juhandaja Maret Järveots.

10. klasside arvestuses saavutas II koha Kertu Madelene Ladva (10.H). III kohale jäi Mia Saluäär (10.H). Mõlema juhendaja on Monika Undo.