Teine Noorte MajandusTreffi kohtumine sai teoks 12. jaanuaril.

Fookusteema – andmeinspiratsioon. Sotsioloog Tõnis Stambergi juhendamisel otsiti vastuseid ja selgitusi, kust leida ja kuidas analüüsida vajaminevaid andmeid, mis on tuumandmed.

Kuidas erinevaid arve mõista ja miks on tarvis nendest aru saada; %- – iga arvu taga on mingi hulk inimesi; arvude ühendamine ja sisujärelduste tegemine; arvutasime bruto- ja netopalka ja lahti räägiti, millised näitajad on arvestuse aluseks; mida tähendab arvude keeles andmekvaliteet – need jpt arvudega seotud teemad olid arutelu põhiteemad.

Loe lähemalt siit