27. novembril külastasid 10. sotsiaalsuuna õpilased Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumaja.

Kohtunikud Piia Jaaksoo ja Ruth Sild tutvustasid õpilastele kohtupidamise põhimõtteid kriminaal- ja tsiviilasjades.

Lisaks vaadeldi ühte kohtuistungit, millel käsitleti kindlustuspettuse juhtumit. Kohtumaja külastuse käigus saadi ülevaade kohtuniku tööst ja istungi käigust, samuti kinnistati varemõpitud teadmisi.