11.M klassis on juba mitu aastat toimunud lõimitud tunnid turunduses ning meedias ja mõjutamises. Nii ühendatakse teooria ja praktika, viiakse läbi ühistunde. Selline lähenemine aitab teadmisi kinnistada, kasutada aega efektiivsemalt, annab võimaluse organiseerida ühistunde.

Õpetajad on omavahelises koostöös välja töötanud ühiskursuse kava, kus keelekursuse teooria toetab turunduse teooriat ja vastupidi. Ühistegevusteks on olnud praktilised (elulised) ülesanded/tunnid.

Loe lähemalt siit