11.M klassil käis 7. juunil külas Selveri turundusjuht Triin Kaare. Tegu oli meedia- ja turunduskursuse lõimitud tunniga.

Triin Kaare rääkis Selveri ajaloost, e-toidupoest. Õpilasi väga paelus logoteema. Triin Kaare puudutas ka värbamisturunduse temaatikat.

Väga tähtis on ettevõttes sisekommunikatsioon, välja toodi head näited, mis on ettevõtte tugevusteks.

Alustavatele ettevõtjatele jagas Kaare näiteid ettevõtte alustamiseks, sh nime valikuks, mis on üheks teemaks ka ettevõtlustundides, turunduses.

Kokkuvõttes toetas Triin Kaare antud tund meie kooli meediakursuse ja turunduse teemasid, aitas neid kinnistada ja andis n-ö kindlustunde, et õp Monika Undo ja õp Imbi Raudkivi lõimingutegevused on olnud õige suunitlusega.

Loe lähemalt siit