Läänemaa kultuuriloo kursusel õpivad sotsiaalsuuna õpilased kohalikku kultuurilugu ja giidinduse aluseid. Andekamatel noortel on võimalik teha Läänemaa Giidide Ühingu juures noorgiidi atestatsioon.

Sel kevadel said noorgiidideks 10. sotsiaalsuuna õpilased Kristiina Kimsto ja Marvin Riso.

Giidiks saamiseks tuli sooritada mahukas kirjalik test, sellele järgnes suuline eksam ja praktiline osa – giidituur Haapsalu vanalinnas. Atestatsiooniprotsess kestis üle 6 tunni. Kõige keerulisem oli giidituuri läbiviimine, sest see tuli seekord sooritada lausvihmas. Konkreetse tutvustava lõigu said atesteeritavad teada veidi enne giidituuri algust. Kristiina tutvustas Aafrika randa ja Marvin Promenaadi Aafrika rannast kuni Kuursaalini. Mõlemas meie kooli õpilases nähti väga suurt potentsiaali ja Läänemaa Giidide Ühingu poolt avaldati soovi  teha nendega koostööd Haapsalu kultuuripärandi tutvustamisel.

Giidieksami  praktiline osa toimus vihmasajus. Fotol esiplaanil Läänemaa Giidide Ühingu esinaine Kaire Reiljan.

Kokku osales katsetel 10 giidikandidaati, meie õpilased olid osalejatest kõige nooremad.