Alates 16. märtsist on kool e- ja koduõppel. Informatsiooni ja juhiseid õppeülesannete ning töökorraldust puudutavate küsimuste osas edastatakse õpilastele ja lapsevanematele Stuudiumi kaudu. 

Koolimaja on suletud. Ajutine viibimine kooli ruumides on lubatud ainult personalile.