Õpilasesinduse VÕLV juhatuse (Siim Luiga, Maria Palk, Mario Konks, Rasmus Valdmann, Kristjan-Sander Peterson) eestvedamisel toimus eriline (seekord siis virtuaalne) LÜGness, mis kestis 1.-12. aprillini. Virtuaalsele LÜGnessile laekus kokku 272 pilti/videot.

1. aprillil esitas monarh Siim Luiga väljakutse, visandada oma kõige kaunim(kooli) sinilind. Teisena tegi asepäälik Maria Palk väljakutse – seisame kätel või pea peal või käte ja pea peal. Kolmandaks väljakutseks oli täpsuslöök vetsupaberiga, mille esitas infopäälik Mario Konks. 1. asepääliku Rasmus Valdmanni väljakutse eesmärgiks oli oma rõõmu jagamine. Kuna pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, siis tuli oma rõõm jäädvustada pildile või videole. Viimase väljakutse esitas 2. asepäälik Kristjan-Sander Peterson. Väljakutse oli kevadpühadele sobilik – välja selgitada kõige sinisem muna.

Täname kõiki osalejaid ja kohtumiseni järgmisel LÜGnessil lindude all!