11. märtsil külastasid 10. sotsiaalsuuna õpilased kohalikke asutusi.

Päev algas Teele Pagari külastamisega. Tegemist on eraettevõttega, mille eesmärk on pagaritoodete valmistamine ja müümine.

Sihtasutuses Läänemaa tutvustati meile sihtasutust ja selle töökorraldust. SA Läänemaa on ühendus, mis korraldab kogukonna elu ja erinevaid üritusi. Seejuures pakutakse tasuta nõustamist toetuste taotlemiseks ettevõtjatele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele.

Pärastlõunal tutvusid õpilased Haapsalu Noorte Huvikeskusega. Huvikeskuse tegevuse eesmärk on luua lastele ja noortele täiendavaid võimalusi vaba aja sisustamiseks, loometegevuseks, teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.

Loe lähemalt siit